Reeds in  januari 2016 stelde sp.a-fractievoorzitter Anne Schiettekatte de vraag om een herdenkingsplaats voor sterrenkindjes te willen inrichten op de Westerbegraafplaats. De bevoegde schepen was toen ook de mening toegedaan dat vrouwen die hun kindje geen volle zes maanden gedragen hebben en het bijgevolg ook geen naam kunnen geven, toch volwaardig afscheid moeten kunnen nemen. Het was en is de overtuiging van Anne Schiettekatte dat een blijvende herinnering op een herdenkingsplaats van groot belang is tijdens zo’n moeilijk rouwproces.

Zij stelde verder dat niettegenstaande de ouders van sterrenkindjes de mogelijkheid hebben om een boompje te planten in het Geboortebos of een boodschap of naampje te hangen in de herdenkingsboom op het kinderperceel van de Westerbegraafplaats, dit idee zou meegenomen worden bij de herinrichtingsplannen.

Nu meer dan een jaar later peilde Schiettekatte nog eens naar de haalbaarheid en stand van zaken.

Het antwoord van de schepen klonk positief

Het antwoord van de schepen klonk positief: “Het is inderdaad zo dat bij de heraanleg van het kinderperk op de Westerbegraafplaats rekening wordt gehouden met uw voorstel. Ook wij voelden aan dat ouders van sterrenkindjes heel vaak de behoefte hebben om op hun eigen manier en wanneer ze er zelf klaar voor zijn een soort van afscheidsritueel te houden. Ze willen graag iets tastbaars als herinnering aan hun kindje.

De werken aan het kinderperk zijn gestart sinds dit voorjaar. Het hele plein krijgt een meer geborgen inrichting. Aan de grafjes die er nu liggen, raken we niet, maar er worden meer bloemen en bomen aangeplant, er komen meer zitbanken en de toekomstige grafjes zullen organischer liggen.

Na overleg met de landschapsarchitect en de andere collega’s van de Groendienst beslisten we om in het kinderperk een aparte ‘kamer’ te maken. Dat wil zeggen, een geborgen ruimte waar hagen rond staan en met in het midden 3 Japanse esdoorns. Ouders maar ook broertjes of zusjes kunnen daar kleurrijke linten in hangen. We bieden die linten aan in de Gentinfopunten, aan de ingang van de Westerbegraafplaats of in de stadswinkel onder het Belfort. Ouders kunnen iets schrijven op deze linten, kunnen er een naam of tekst op borduren, enz. Ze kiezen uiteraard op welk moment en waar ze in de boom hun lint ophangen. Op die manier kunnen ze dit moment volledig zelf invullen naar hun eigen behoefte.

25 juni is het Dag van de sterrenkindjes en op die dag nodigen we alle ouders van sterrenkindjes uit om naar de Westerbegraafplaats te komen en hun lintjes op te hangen in de bomen op het vernieuwde kinderperkje”.

Proficiat en dank aan raadslid Anne Schiettekatte en de bevoegde schepen voor deze mooie realisatie. Samenwerken werkt!