De financiële bijdrage van de stad Gent voor de inrichting van de Moervaartvallei heeft niet alleen een bijzondere, en bijzonder lange voorgeschiedenis. Het mag gezegd: het zal ook een belangrijke stap worden naar wat we de komende 25 jaar in onze deelgemeente St.  Kruis Winkel en verderop langsheen de Moervaart in Wachtebeke en Moerbeke zullen zien veranderen: er komt een natuurlint van het Etbos tot aan het Heidebos.

sp.a gemeenteraadslid Greet Riebbels hierover aan het woord in de gemeenteraad:

“Liefst 12 partners zijn eerst op één lijn moeten gaan staan om het eens te worden over de natuurcompensatie voor de Gentse kanaalzone. De grootte van de zone zorgde voor heel wat commotie. Er werden ettelijke vergaderavonden, participatietrajecten, onderhandelingen (geleid door de gouverneur) georganiseerd. Dit had uiteraard allemaal te maken met de delicate evenwichten: hoe zouden landbouw en natuur tot een voor iedereen aanvaarbare co-existentie kunnen komen? Vorig jaar werd in het domein Puyenbroek de ‘consensuskaart voor de toekomst van de regio rond de Moervaartvallei’ voorgesteld. Een akkoord dat de realisatie van het GRUP zal mogelijk maken, een akkoord met een groot draagvlak en een akkoord met de zegen van Natuurpunt én de landbouworganisaties Boerenbond en Algemeen Boeren Syndicaat, van het Gentse Havenbedrijf, van 4 Vlaamse administraties (Afdeling Maritieme Toegang, afdeling Natuur en Bos, de Vlaamse Milieu maatschappij en de Vlaamse Waterweg nv) én dan nog eens van de provincie en de gemeentelijke besturen van Gent, Wachtebeke en Moerbeke.”

De concrete realisatie van de Moervaartvallei volgens de ‘consensukaart’ gaan de partners toevertrouwen aan de Vlaamse landmaatschappij, die met hun instrument ‘landinrichting’ vrij binnenkort zullen beginnen aan de nodige aankopen van grond gevolgd door de inrichtingswerken. VLM vraagt wel vooraf – en daarover gaat het – van alle partners financiële engagementen op papier, over wie welke som mee op tafel legt.

“Kortom dit is een ‘historisch’ dossier, stelde Greet Riebbels, met positieve gevolgen voor de komende 25 jaar. Het Gents bestuur, net als alle andere betrokken partijen, neemt de maatschappelijke verantwoordelijkheid op. Een verantwoordelijkheid die voor Gent ongeveer 2,5 miljoen euro bedraagt. Toch wel een flink bedrag! Wat ons betreft mag de Vlaamse Regering morgen al het GRUP (met financiele duidelijkheid) definitief vast stellen.”

Met onze felicitaties aan de bevoegde schepen Rudy Coddens.