Meestal worden bij die gelegenheden nog kleinere ingrepen voorgesteld zoals bijvoorbeeld de inplantingsplaats van een straatboom, parkeerplaatsen voor personen met een beperking, werken door de nutsmaatschappijen, enz… Hiertoe is een participatiemoment zeker noodzakelijk gelet ook op de voorgestelde circulatiewijziging en de verkeersdruk ingevolge sluipverkeer in deze wijk. De Schepen van Openbare Werken  kon het raadslid geruststellen. Het volledige ontwerp wordt grondig besproken met de betrokken diensten. Deze (en vooral de dienst beleidsparticipatie) brengen niet alleen hun eigen visie in, maar maken ook de signalen vanuit de buurt over. Daarnaast komt er ook nog een infomoment of spreekuur voor de buurt waarbij bewoners en geïnteresseerden op basis van de ontwerplannen nog vragen en opmerkingen kunnen formuleren. Meestal zijn dit terechte opmerkingen die op dat moment nog verwerkt kunnen worden. In ieder geval worden alle voorstellen tot aanpassing grondig onderzocht, maar het spreekt voor zich dat niet elk voorstel ook een positief gevolg kan krijgen. Voor een precieze timing (de heraanleg is voorzien in 2017) is het vandaag nog te vroeg. Raadslid Taeldeman verwelkomde het goede nieuws. Een grondige heraanleg is hier zeker nodig en welgekomen.