“Politiek is als een estafetteloop, zegt men wel eens, je geeft de stok steeds door aan een ander. Dat blijkt duidelijk uit de realisaties van de afgelopen jaren, maar zal ook de komende jaren steeds duidelijker worden. Zo zal het volgende gemeentebestuur, wie er dan ook in de meerderheid zit, de vruchten plukken van het financieel beleid dat we niet alleen de laatste drie, maar zelfs de laatste tien jaar gevoerd hebben. Tegen 2019 zullen we quasi schuldenvrij zijn. Dat opent op dat moment natuurlijk mogelijkheden tot nieuw beleid voor het volgende bestuur. Dat is uiteindelijk waar we het voor doen, voor het beleid, niet voor de cijfertjes erachter”.


Straffe woorden voor een schepen van financiën. Op welk vlak heeft dit bestuur dan al bakens verzet wat betreft beleid?


“Om te beginnen zijn we er, ondanks de financiële en economische crisis én de besparingen van de Vlaamse en Federale overheid – die de gemeentes zwaar treffen – toch in geslaagd sterk te investeren in onze gemeente. Denk maar aan de nieuwe school aan de Provinciale Steenweg, waar de werken deze maand van start gaan, de renovatie van de kleedkamers van het sportcentrum en van kleuterschool Klaverbos, de heraanleg van de UNO-laan, het plaatsen van een Fit-o-meter langs de Finse Piste, de herinrichting van de begraafplaats, het vernieuwen van de straatverlichting, het aannemen van een 'witte tornado' die de strijd met sluikstort aangaat, enz. Daarenboven zorgt de samenwerking met externe partners ook soms voor mooi beleid, dat de gemeente dan niet eens zoveel kost. Denk maar aan het buurthuis van de Ideale Woning in de Parklaan.”

Wat kunnen we tenslotte nog verwachten van dit bestuur de komende drie jaar?


“In 2016 maken we werk van een grondige doorlichting van de gemeente in al zijn facetten. Daaruit zal blijken of we ons financieel beleid nog een stapje verder kunnen zetten en kunnen evolueren naar een structurele verlaging van de personenbelasting. We investeren ook nog in mobiliteit en veiligheid. Slimme verkeerscamera’s op strategische punten moeten niet alleen hardrijders ontmoedigen, maar ook zwaar doorgaand verkeer uit onze gemeente weren. Verder zullen we o.a. tegen het einde van 2018 een breed gedragen plan voor de herinrichting van de Gemeenteplaats klaar hebben en moet ook het subsidiedossier voor de restauratie van de zuidvleugel van de abdij klaar zijn. Er staat nog veel op stapel!”