Vanmiddag kregen de Vlaams parlementsleden dan toch de begrotingstabellen van de nieuwe Vlaamse regering. 

“En wat we vreesden, is wel degelijk uitgekomen”, zegt Conner Rousseau, fractieleider voor sp.a. “Er wordt bespaard op kinderen; wie zorg nodig heeft, zal nog langer moeten wachten; en wie een huis wil kopen, zal tienduizenden euro’s extra moeten betalen.”


“Nu weten we waarom de regering-Jambon haar cijfers zo lang achterhield”

“Wat vorige week stilaan maar zeker duidelijk werd, is nu helaas helemaal uitgekomen. De Vlamingen gaan er weer voor opdraaien: kinderen, jonge gezinnen die werken en mensen die zorg nodig hebben.” zegt Conner Rousseau


  • MINDER geld voor kinderen: “Uit de cijfers blijkt dat 107 miljoen euro bespaard wordt door te morrelen aan de index van de kinderbijslag. Dat betekent dat er gewoon minder geld naar kinderen gaat.” 

  • LANGERE wachtlijsten in de zorg: “In het regeerakkoord staat dat wachtlijsten ‘teruggedrongen” worden. Nougatbollen. De meerjarenplanning bevestigt het cijfer van 270 miljoen euro dat in de pers al de ronde deed. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft al laten weten dat dit ruim onvoldoende is, en de wachtlijsten met dit beperkte budget alleen nog langer zullen worden.”

  • DUURDER om een huis te kopen. “De beperkte korting op de registratierechten volstaat bijlange niet om de afschaffing van de woonbonus te compenseren. De schrapping van de woonbonus (327 miljoen euro) kost de gezinnen de komende 5 jaar alleen al twee keer zoveel als de verlaging van de registratierechten (140 miljoen). Een huis kopen wordt dus tienduizenden euro’s duurder. Zo simpel is het.” 


“Dit is gewoon heel slecht nieuws. Niet alleen voor wie werkt en nu al geen betaalbaar huis vindt, maar ook voor iedereen in Vlaanderen die zorg nodig heeft. En dat de regering-Jambon ook bespaart op kinderen, is echt onbegrijpelijk als iedereen weet dat te veel kinderen in het Vlaanderen van vandaag nog altijd met een lege brooddoos naar school moeten.”