Sinds de opstart van de startersfabriek vzw eind oktober werd er achter de schermen hard gewerkt aan de uitbouw van het concept. Een manager werd ondertussen aangesteld. Bedoeling is om de vele initiatieven beter op mekaar af te stellen en samen de krachten te bundelen voor starters, prestarters, studenten-ondernemers en alle andere mogelijke initiatieven.

Gemeenteraadslid Guy Reynebeau (sp.a) vindt dat de startersfabriek nu zo snel mogelijk moet uitgroeien

Gemeenteraadslid Guy Reynebeau (sp.a) vindt dat de startersfabriek nu zo snel mogelijk moet uitgroeien tot een digitaal gebundeld platform voor alle startersinitiatieven. Maar ook het brede publiek moet zowel fysiek als digitaal zo vlug mogelijk kennis kunnen maken met het fysiek platform en de digitale poort. Reynebeau vroeg dan ook hoe, waar en wanneer starters gemakkelijker hun weg zullen vinden doorheen het ruime ondersteunings-, vormings-, en begeleidingsaanbod?

Schepen De Clercq antwoordde dat het officiële startschot voor de publieke werking van het digitaaal platform op 23 maart tijdens het starterscongres ‘Startfest’ gegeven wordt. Via het platform zal men wegwijs gemaakt worden in de rijke schare van initiatieven die starters helpen ondersteunen. Op een vlotte manier zal men de juiste partner of partners kunnen vinden op het groeipad naar ondernemerschap. Daarnaast zal de starter of de prestarter tijdens het starterscongres ook effectief kennis kunnen maken met de diverse partners van de Startersfabriek via een startersdorp en inspirerende workshops en sessies rond verschillende starters gerelateerde thema’s. Starters zullen vanaf die dag op dit platform terecht kunnen met al hun vragen. Naast het digitaal platform is het inderdaad ook de bedoeling om op een fysieke locatie de werking van de Startersfabriek uit te bouwen. Op termijn wordt samen met de partners gekeken naar de site van het Wintercircus. In afwachting van deze locatie wordt er uitgekeken naar een tijdelijke locatie. Er werd een kandidatuur ingediend voor het gebouw van De Krook welke positief onthaald werd door de cvba De Krook. Verdere beslissingen rond de fysieke poot worden nu afgewacht.