Via verschillende vraagstellingen aan de schepen van mobilteit en openbare werken (Filip Watteeuw) bekwam sp.a gemeenteraadslid Greet Riebbels heel wat interessante info over de toekomst van de fietssnelwegen of fietsostrades in Gent. Deze snellere fietsverbindingen worden in overleg door de provincies met betoelaging van het Vlaams Gewest geselecteerd en aangelegd. Zo is er op Gents grondgebied momenteel 111 km geselecteerd, waarvan vandaag 54 km reeds conform de richtlijnen voor fietssnelwegen ingericht werd en er 35 km nog niet conform befietsbaar is.

Recentste realisaties:

 • Het fietspad tussen Drongensesteenweg en Noorderlaan als onderdeel van de fietssnelweg F400

 • Het fietspad tussen Klossestraat en Rijvisschepark als onderdeel van de fietssnelweg F7;

 • het jaagpad langs de schelde onder E17 viaduct als onderdeel van fietssnelweg F404.

Momenteel nog geplande projecten ter vervollediging of verbetering van deze fietsinfrastructuur:

 • Spoorlijn 50a tussen Drongen Paradijskouter - grens Nevele als onderdeel van fietssnelweg F6

 • Parkbosbruggen als onderdeel van fietssnelweg F7

 • Fietspad Papiermolenstraat als onderdeel van fietssnelweg F400

 • Lichtenbeveiligde gelijkvloerse kruising Drongensesteenweg (KT) en ongelijkvloerse kruising Drongensesteenweg (MLT) als onderdeel van fietssnelweg F400

 • Watersportbaanbrug als onderdeel van fietssnelweg F400

 • Vissersdijk als onderdeel van fietssnelweg F400

 • Fabiolabrug als onderdeel van fietssnelweg F400

 • Fietspad Fabiolalaan als onderdeel van fietssnelweg F400

 • Zuiderpoortbrug als onderdeel van fietssnelweg F400

 • Dampoortfietstunnel als onderdeel van fietssnelweg F400

 • A. Braeckmanlaan als onderdeel van fietssnelweg F4

 • Langerbruggestraat als onderdeel van fietssnelweg F402

 • Moervaartkaai als onderdeel van fietssnelweg F401