Recep Tayyip Erdogan, de Turkse president, is op staatsbezoek in ons land. Een bezoek dat de banden tussen twee staten moet bevestigen en zo mogelijk versterken. België heeft goede relaties met Turkije en wil die ook behouden, tot zover het doel van de komst van Erdogan. Helaas heeft de huidige regering beslist om de Turkse president hierbij nog een Grootlint van de Leopoldsorde toe te kennen. Dit komt neer op een individuele erkenning van de hoogste orde en die eer heeft deze man niet verdiend. 

De voorbije weken en maanden worden we bestookt met rapporten over mensenrechtenschendingen door de Turkse president Erdogan. Turkije is, na Rusland, het meest veroordeelde land inzake schendingen van de mensenrechten. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft zijn handen vol met de praktijken van Erdogan en dus verdient hij wat mij en mijn partij betreft geen lintje. In het regeerakkoord staat dat ‘respect voor mensenrechten een hoeksteen is van het buitenlands beleid.’ Die hoeksteen vertoont nu wel stevige barsten. Verbazend genoeg wil de N-VA de verantwoordelijkheid voor deze flater afschuiven op de vorige regering. Dit terwijl de beslissing tot toekenning van een erelint aan Erdogan genomen werd in 2015 en dus door de huidige regering. Het is niet voor het eerst dat de Vlaams-nationalisten valselijk met de vinger wijzen naar eerdere regeringen. Ik heb het intussen wel gehad met die desinformatie. De situatie is duidelijk: in het geval van een staatsbezoek moet de regering beslissen of er een erelint wordt uitgereikt of niet. Toen sp.a in de regering zat, werd enkel beslist dat dit staatsbezoek zou doorgaan. Dit zegt niets over de positie van ons land ten aanzien van de persoon Erdogan en zijn beleid. Dat de Turkse president hierbij ook een Grootlint van de Leopoldsorde ontvangt, is een beslissing van de huidige regering. Een beslissing waar ik niet akkoord mee kan gaan.