Kortessem investeert in haar rijk bouwkundig erfgoed via de wettelijk verplichte tussenkomsten bij renovaties van geklasseerde gebouwen. Een relatief beperkte investering in verhouding tot de totale renovatiekost. Als surplus kan het gemeentelijk toeristisch beleid onze gemeente extra promoten via eenmalige openstellingen van gebouwen en domeinen, diverse wandel- en fietsroutes die ze verbinden, enz..

Een erfgoeddag midden in de bloesemperiode is de reden waarom in Kortessem geen initiatieven plaatsvinden. Enerzijds deed het goede weer onze gemeente en de plaatselijke horeca nu al barsten uit al haar voegen… Maar anderzijds moet ook de vraag gesteld worden wie de organisatie van nieuwe initiatieven wel zou doen… De gemiddelde leeftijd van de huidige leden van toerisme Kortessem ligt nu al minstens rond 65 jaar. Deze groep verzet nog steeds heel wat werk op diverse initiatieven, doch heeft meer en meer een beperkte actieradius. De ondersteuning vanwege de dienst Uit is daarenboven administratief en beperkt tot 1 ambtenaar en dan nog binnen de mogelijkheden van de dienst.  De intentie om de toeristische dienst uit te baten vanuit kasteel de Fauconval lijkt dan ook van langs om meer op wishful thinking.

Voor sp.a-Kortessem moet het kernwoord in het toeristisch beleid dan ook “laagdynamisch” zijn oftewel op maat van de kern! Een toeristisch kantoor openhouden buiten de normale openingsuren heeft volgens gemeenteraadslid Ellen Hoebrechts binnen de gemeentelijke mogelijkheden weinig zin. Realistischer zou zijn om jaarlijks enkele weekends vast leggen waarin pop-up-initiatieven genomen worden op het marktplein met een tent of caravan als toeristisch ankerpunt. 

Ellen Hoebrechts: “De beste promotie voor onze gemeente is zorgen voor nette, verzorgde verkeersveilige straten, wandel- en fietspaden, sport- en spelzones en parken. Én een beleid dat samen met wonen en bedrijvigheid maximaal zorg draagt voor de open ruimte, de natuurgebieden en de mogelijkheden voor landbouw. Zonder te vergeten dat bedrijfsgebouwen niet tussen woningen thuis horen.

En voor Kortessems erfgoed maken we zeker afspraak op 9 september op de open monumentendag.