Het is na een jaar welletjes. Als de tenoren geen creatieve oplossingen meer vinden, is er maar één optie: verkiezingen. De situatie is te betreuren. Al meer dan een jaar verkeren we in een totale impasse waarvan de verantwoordelijken gekend zijn. De Franstaligen hebben hooghartig elk ernstig gesprek afgewezen, terwijl het Vlaams kartel en zijn premier inspiratieloos zonder een zichtbare wil om te slagen van de ene deadline naar de andere zijn blijven sukkelen. Van bestuur was geen sprake, laat staan van goed bestuur.

Wat moet er nu gebeuren?
"Didier Reynders en Yves Leterme, de grands seigneurs van de federale verkiezingen, moeten snel een gesprek aanknopen om te bekijken hoe ze de situatie willen aanpakken. Als ze geen oplossing kunnen verzinnen, en daar ziet het nu wel naar uit, is er maar één optie: verkiezingen. Het is welletjes geweest."

Dreigen nieuwe verkiezingen niet nog meer radicalisering te veroorzaken?
"Erger dan nu kan het niet worden. Zowel op communautair als op sociaaleconomisch vlak is de situatie totaal geblokkeerd. Als ze geen creatieve oplossing meer vinden, dan is er geen andere optie. Er lag nochtans een creatieve oplossing op tafel: de dialoog tussen de gemeenschappen. Wij hebben daar positief op geantwoord, maar het kartel, wiens eigen premier erom vroeg, schiet dat voorstel dan zelf af."

Sommigen vinden dat sp.a zijn verantwoordelijkheid had moeten nemen.
"We hebben ons altijd constructief opgesteld en geen enkele piste gehypothekeerd. Ook binnen de Vlaamse regering hebben we op geen enkel moment oppositie gevoerd tegen het federale niveau, zoals CD&V jarenlang gedaan heeft. We hebben één keer meegedaan aan slecht amateurtoneel bij de onderhandelingen over het zogenaamde eerste pakket, om daarna vast te stellen dat de meerderheid de afspraken niet nakomt. Dan houdt het op."

De koning heeft de ministers-presidenten van de regio's ontvangen. Is dat een uitweg?
"Heel verstandig van de koning. De toekomst van dit land ligt misschien wel in een ernstige dialoog tussen serieuze mensen uit de deelgebieden, die nuchter bekijken wat ze samen kunnen doen en wat ze elk apart organiseren. Deze regering is daar in elk geval niet toe in staat."

Dit interview werd gepubliceerd in De Morgen van 16-07-2008