Verschillende Antwerpse moskeeën deden aanzienlijke (financiële) inspanningen om in orde te zijn met onder andere brandveiligheidsvoorschriften. Toch sleept de erkenningsprocedure tergend lang aan. Güler Turan voelde de bevoegde schepen, Caroline Bastiaens (CD&V), hierover aan de tand.

Onlangs gaf de  federale minister van Justitie, Koen Geens, een positief advies voor 20 van de 45 aanvragen tot erkenning van moskeeën. 5 van die 20 betreffen moskeeën in Antwerpen:

- El Mouslimine te Antwerpen

- El Nour te Antwerpen

- Inaba te Deurne (Antwerpen)

- Mescidi Kuba te Berchem (Antwerpen)

- Selimiye te Berchem (Antwerpen)

Na het advies van de federale minister van justitie, moet de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans (N-VA), een beslissing nemen en vervolgens worden de lokale en provinciale besturen om advies verzocht. Het is bij minister Homans dat het schoentje knelt. Zij vindt namelijk dat zij over onvoldoende informatie beschikt. Nochtans had Homans in de zomer van 2016 al informatie opgevraagd bij Staatsveiligheid. Nu wil ze de dossiers van Staatsveiligheid over de erkenningsaanvragen inkijken. Minister Geens heeft al gezegd dat Staatsveiligheid de dossiers gerust wil komen toelichten, maar daar wil Homans dan weer niet op in gaan. En zo blijft het pingpongspelletje doorgaan.

“Uiteraard moet minister Homans een goed gemotiveerde beslissing kunnen nemen, maar het begint er sterk op te lijken dat dit een vertragingsmanoeuvre is of dat de minister de moskeeën simpelweg niet wíl erkennen. Hoe dan ook wordt de moslimgemeenschap nog maar eens geschoffeerd,” vindt Güler Turan. Ze vroeg aan schepen Bastiaens om niet te wachten op de adviesvraag van de Vlaamse administratie, maar  proactief en correct het Antwerpse adviesdossier al op te starten om verdere vertraging te voorkomen.

U kan de vragen van Turan en de antwoorden van Bastiaens hieronder nalezen:

1. Onderschrijft u het belang van erkende moskeeën in de strijd tegen gewelddadige radicalisering en dat deze vertraging nefast is?

Ik ben voorstander van de erkenning van moskeeën omdat we met de erkenning de samenwerking en opvolging van deze gebedshuizen kunnen stimuleren als stad. De erkenning maakt dat er transparantie is naar de overheid, maar ook naar de eigen doelgroep en de publieke opinie. Met de erkenning kunnen we een lokaal platform van erkende moskeeën oprichten om hen op te volgen maar ook om ons samen in te zetten voor de samenleving.

2. Heeft het stadsbestuur contact met deze geloofsgemeenschappen en zijn de bestuurders regelmatig aanwezig op de periodieke overlegmomenten met het stadsbestuur? Wanneer heeft het laatste overleg plaatsgevonden?

Het laatste overleg vond plaats in mei 2016. De organisatie van de Ramadan en de inzet van moskeestewards werd besproken. In het najaar werd er met elke moskee apart samengezeten om de stand van zaken rond de erkenning te bespreken.

3. Ziet de schepen het nut in om proactief, en correct, het Antwerps adviesdossier reeds op te starten om verdere vertraging te voorkomen?

Als schepen zal ik mij baseren op het dossier dat de Vlaamse administratie voor advies voorlegt. En ik ben nog niet op de hoogte welke informatie de Moslimexecutieve aan de minister, voor de erkenning, heeft voorgesteld. Dit sluit natuurlijk niet uit dat de stad reeds informatie inzamelt om tijdig een advies te kunnen voorleggen aan het college en de gemeenteraad. Als schepen maak ik me sterk dat eenmaal het advies wordt gevraagd, het snel klaar zal liggen.

4. Hoe gaat de schepen deze vijf Antwerpse dossiers verder begeleiden?

De komende periode zullen de vijf moskeeën bezocht worden om de recentste informatie te verkrijgen over het bestuur en de imam van de moskeevereniging. Het moskeebestuur zal verder gestimuleerd worden om recentste bewijsstukken in te zamelen van hun activiteiten, overlegmomenten, deelname aan buurtinitiatieven en samenwerkingsverbanden. De moskeeën worden gestimuleerd en aangemoedigd om actief te blijven tijdens en na een erkenningsaanvraag. Al deze informatie zal mee genomen worden zodat het advies op de recentste gegevens kan opgebouwd worden.