Een preventief tandartsbezoek en kanker-screenings bijvoorbeeld worden al te vaak uitgesteld bij gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Daardoor kunnen de gezondheidskosten later veel hoger oplopen en onbetaalbaar worden. Peeters verduidelijkt: “Armoede bepaalt zo de gezondheid. Maar evenzeer kan een plotse ziekte leiden tot financiële problemen. Het is duidelijk, armoede en een slechte gezondheid zijn zowel het gevolg als de oorzaak van elkaar.”

Dat nu twee ervaringsdeskundigen in de armoede worden gedetacheerd vanuit de POD Maatschappelijke Integratie naar het OCMW om die drempel naar de zorg te verkleinen kunnen wij als fractie dus alleen maar toejuichen. Raadslid Peeters voorspelt dat deze dienstverlening veel interesse zal opwekken en daarom is het van groot belang dat zij zeer goed begeleid worden. “Ook is het interessant om op lange termijn bij te houden waar het gros van hun tijd naartoe gaat en wat de grootste gezondheidsnoden zijn van onze clienten.” OCMW-Voorzitter Rudy Coddens bevestigt dat dit goed zal opgevolgd worden. “Indien de inzet van de ervaringsdeskundigen goed geëvalueerd wordt en de nodige financiële middelen kunnen gevonden worden dan zullen we zeker een meer structurele inzet van deze deskundigen overwegen.”