sp.a en Groen trokken in 2012 samen naar de gemeenteraadsverkiezingen. Aan het begin van de legislatuur spraken we met dit kartel af dat Monique Van Den Brande (Groen) halfweg de legislatuur de fakkel zou doorgeven aan Erwin Madereel. Op 26 januari legde Erwin de eed af als nieuw gemeenteraadslid voor sp.a. Erwin is ook al enkele jaren voorzitter van de Lintse sp.a-afdeling.

Hoe kijkt Erwin tegen de opdracht aan? We vroegen het hem. “Het is niet zo dat je als gemeenteraadslid van de meerderheid er alleen maar zit om het college te volgen. Over alle dossiers is er overleg binnen onze partij, binnen het kartel en met de coalitiepartner. Zo kan ik mee vorm geven aan het beleid. Dit bestuur heeft al een hele weg afgelegd, maar voor de volgende drie jaar ligt er nog flink wat brood op de plank. Heel uiteenlopende dossiers, waarbij sp.a steeds zijn sociale reflex zal laten spelen. Dat is onze opdracht.”