Essen maakt verder werk van het klimaat. Zo engageren we ons tot het implementeren van klimaatpositieve acties.  Daarbij is het verminderen van de CO²-uitstoot het hoofddoel.

In dat kader zullen inwoners vanaf september de elektrische dienstauto, een Renault Kangoo Maxi (5 zitplaatsen en een kleine laadruimte) buiten de kantooruren van de gemeente kunnen gebruiken (18.00 uur tot 06.00 uur op weekdagen en ook in het weekend).  De gemeente sloot daarvoor een overeenkomst af met de coöperatieve Partago. Zij zijn gespecialiseerd in het elektrisch autodelen. Elektrisch autodelen vermindert de CO²-uitstoot van automobiliteit met 90 %. En, bovendien: minder auto’s, betekent meer en betere mobiliteit.

“We hebben de regels voor het autodelen tot een minimum beperkt, omdat we het systeem op de kaart willen zetten en stimuleren”, zegt Helmut Jaspers (sp.a), schepen van duurzaamheid en leefmilieu.  Gebruikers dienen zich de eerste keer aan te melden bij de gemeente en een beperkt aantal formaliteiten in orde te brengen.  Daarna werkt het systeem via een gratis app op de smartphone of eventueel een aan te kopen badge.

Het gebruik van de elektrische deelauto kost € 2,00 per uur en € 0,20 per kilometer. Een rit van Essen naar Kapellen en terug (30 km – 3 uur) komt zo op ongeveer € 12,00. Daarin is alles begrepen: verbruik, pechbijstand, verzekering,...

De deelauto heeft als vaste standplaats de elektrische laadpaal op de parking aan het gemeentehuis.

Openen en sluiten van de wagen, laden, alsook starten van de wagen gebeurt via een app op de smartphone. Het reserveren verloopt via de zeer toegankelijke website van Partago.

Helmut Jaspers: “We hopen met dit project een aanzet te geven om in de toekomst autodelen, zowel van de gemeentelijke voertuigen, maar ook bij particulieren te stimuleren”. 

Wie kennis wil maken met de elektrische deelauto en het systeem van autodelen kan dat op de duurzaamheidsmarkt tijdens Zomer in Tatteljee (Z!T) die plaatsvindt op zaterdagnamiddag 14 juli (Sint-Antoniusplein 1).

Inmiddels werd ook een tweede elektrische laadpaal geïnstalleerd. Deze bevindt zich in de Stationsstraat ter hoogte van de wijk Molenheide.