“Het belasten van leegstaande woningen en gebouwen was al langer een gemeentelijke bevoegdheid. Terwijl de belasting op leegstaande bedrijfsgebouwen een Vlaamse bevoegdheid blijft, kwam begin dit jaar ook de aanpak van verwaarlozing van Vlaanderen naar de gemeente.  Daarom keurde de gemeenteraad nieuwe en meer verfijnde reglementen goed en werden tegelijk ook de tarieven aangepast”, legt Helmut Jaspers, schepen van wonen (sp.a) uit.

De beide reglementen werden beter op mekaar afgestemd.  Zo kunnen we nog krachtiger inzetten op woonkwaliteit. Leegstand en verwaarlozing zijn niet fraai in het straatbeeld en dienen te allen tijde tegengaan.  Met deze nieuwe reglementen willen we dat nog beter aanpakken. Hoe langer een woning leegstaat, hoe hoger de belasting wordt.  Bovendien worden de tarieven verhoogd tot maximum € 10.000 per jaar. Uiteindelijk doel blijft om zo weinig mogelijk belasting op leegstand of verwaarlozing te moeten innen, maar wel om verloedering, leegstand en ook huisjesmelkerij resoluut aan te pakken.

"We merkten dat het vaak ook lang duurt vooraleer sommige sociale huurwoningen opnieuw worden bewoond.  Ook die periode van leegstand willen beperkt zien. Daarom zullen ook sociale huisvestingsmaatschappijen niet langer vrijgesteld zijn van de leegstandsbelasting."

Helmut Jaspers (sp.a): “Intussen werken we samen met enkele buurgemeenten ook aan een project om een aantal positieve acties op te zetten die de woonkwaliteit van voornamelijk oudere huurwoningen op termijn moeten verbeteren. Hiertoe zal binnenkort een subsidieaanvraag worden ingediend bij de Vlaamse overheid”.