Vanaf begin 2017 wordt de begraafplaats van Essen-Hoek stapsgewijs omgevormd naar een groen en hedendaags begraafpark. De herinrichting maakt nieuwe vormen van begraving mogelijk, zoals composteerbare urnen. Er komt ook een gedenksteen en een modern afscheidspaviljoen.

Ook concessies mogelijk

Op 15 september 2014 startte de gemeente Essen met de administratieve voorbereidingen voor het ontruimen van de begraafplaats Essen-Hoek. Nabestaanden kregen de mogelijkheid om alsnog voor een concessie te kiezen. Dat was tot voor kort niet mogelijk op de begraafplaats Hoek. Daarom nam het gemeentebestuur de gronden in erfpacht van de kerkfabriek, zodat iedereen nu een concessie kan aanvragen. Nabestaanden kregen intussen ook ruim de tijd om foto’s, bloemstukken e.d. weg te nemen.

 Gedenksteen voor ontruimde graven

Het college schreef een aanbesteding uit om begin volgend jaar te starten met de ontruimingswerken. Voor de graven die ontruimd worden, plaatst de gemeente nadien een gedenkteken. Zo behoudt iedereen nog een plaats om zijn dierbaren te herdenken.

Het was even wachten op de goedkeuring van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) om de begraafplaats te kunnen uitbreiden. Op basis van het inrichtingsplan werd ook het lastenboek voor de heraanleg opgemaakt. De aanbesteding werd op 20 december 2016 goedgekeurd door de gemeenteraad.

 Graspaden

“Met de herinrichting wordt het plaatsgebrek op de begraafplaats van Hoek eindelijk opgelost”, zegt schepen van Leefmilieu Helmut Jaspers (sp.a).  “Naast voldoende ruimte voor gewone teraardebestellingen, een columbarium, een urnenveld en een verstrooiingsweide, worden ook nieuwe vormen van begraving zoals composteerbare urnen mogelijk. De paden en de ruimte tussen de graven worden ingezaaid met gras, temeer omdat er geen pesticiden meer gebruikt worden bij het onderhoud”.

Toegang voor mindermobielen

Het begraafpark van Essen-Hoek krijgt ook een afscheidspaviljoen. “Het wordt een modern gebouw met een ingetogen, sober karakter. Het paviljoen krijgt een neutrale look, geschikt voor elke geloofsovertuiging, en wordt mooi ingepast in het geheel. Door het verplaatsen van de keermuur aan de zijde van de Moerkantsebaan, wordt het voetpad toegankelijker. Net als het oudste gedeelte van het begraafpark, waar we een talud voor mindermobielen voorzien.”

De herinrichting van de begraafplaats Essen-Hoek sluit volgend voorjaar onmiddellijk aan op de ontruimingswerken.