Schepen van Leefmilieu Helmut Jaspers (sp.a) ontving uit handen van Leo Francken, voorzitter  van de Koninklijke Sint-Ambrosiusgilde Essen de oorkonde ‘bijvriendelijke gemeente’. Vorig jaar ondertekende Essen dit Charter.  Daarmee wil  de Koninklijke Vlaamse Imkersbond aandacht vragen voor de bijensterfte die wereldwijd alarmerend toeneemt en het feit dat bijen cruciaal zijn voor natuur en mens.  Ze zijn niet alleen onmisbaar voor de land- en tuinbouw en noodzakelijk voor de natuurlijke bestuiving, maar zijn ook zeer belangrijk voor de biodiversiteit.

Helmut Jaspers, schepen van leefmilieu (sp.a): “We beseffen dat de ondertekening van dit charter niet vrijblijvend is.  Zowel wat realisaties op het terrein betreft, als wat sensibilisatie van de bevolking én acties naar andere sectoren zoals landbouw en industrie betreft”.

Daartoe zullen in overleg met de Koninklijke Sint-Ambrosiusgilde een aantal acties nemen. 

Gelukkig zijn we al een heel eindje op weg.  Op dat vlak mag trouwens ook het jarenlange werk van John van den Bempt, z’n medewerkers en de Werkgroep Leefmilieu rond hun bloemrijke bermen niet onderschat worden.

“Een aantal maanden na m’n aantreden als schepen van leefmilieu bezorgden de Essense imkers me een boek met bijvriendelijk planten. Dat was een welgekomen geschenk én het boek wordt ook wel degelijk gehanteerd door onze groendienst.  Ik denk hierbij onder meer aan de lindenbomen die langsheen de Moerkantsebaan werden aangeplant en onlangs werden in het kader van onze bomenteller nog 57 zomerlinden aangeplant langs de Papenmoerstraat”.

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is één van de redenen van bijensterfte. Sinds begin vorig jaar gebruikt Essen op het publiek domein géén pesticiden meer en zetten we ook onze bewoners aan om geen onkruidverdelgers e.d. meer te gebruiken. Er was een inleveractie op het containerpark en u zal misschien gemerkt hebben dat ook de Afvalkalender dit jaar volledig in het teken staat van het ontraden van het gebruik van pesticiden.  Dit vergt niet alleen veel inzet qua middelen en personeel, maar ook een mentaliteitswijziging bij zowel het personeel als het creëren van begrip en draagvlak bij de inwoners.

Ook is er een ecologisch bermbeheersplan opgesteld. De bermen worden sinds vorig jaar volgens dit plan gemaaid en hopelijk vergroot hiermee de diversiteit en komen we tot meer bloemrijke bermen.  Een woord van appreciatie is hier zeker ook op z’n plaats voor de vrijwilligers van de Werkgroep Leefmilieu met hun bermenproject.

Maar ook op het vlak van sensibilisering is er al een en ander gebeurd. Vorig jaar was er tijdens de Roefeldag een kinderworkshop voor het maken van bijen- en insectenhotels. Dit jaar gaan we een aantal grote bijenhotels maken die voorbijgangers moeten informeren en engageren.

En, tenslotte is er binnenkort een specifieke opleiding van de medewerkers van de technische en groendienst.

“U ziet, er is al heel wat ten goed gebeurd, maar ik besef maar al te goed dat we er belange nog niet zijn.  Er zullen dus nog tal van acties ondernomen moeten worden.  Niet alleen op het vlak van sensibilisering, maar ook om het publiek domein nog bijvriendelijker te maken.  Ik ben dan ook blij met dit Charter, dat voor ons als gemeente een stimulans, een drive moet zijn om samen met de Sint-Ambrosius bijengilde en met hopelijk vele inwoners nog tal van mooie zaken te realiseren die de biodiversiteit in onze gemeente verhoogt en het leefklimaat voor bijen en hommels verbeteren” aldus nog Jaspers.

Die tijdens de huldiging nog een primeur had voor de leden van de Sint-Ambrosiusgilde. “Onlangs vernamen we dat het Europees Leaderproject dat we indienden goedgekeurd werd om in het domein van het Kempens Landschap ‘College van Redemptoristen’ in samenwerking met verschillende partners de moestuin herin te richten tot een ‘samentuin’ en onder meer de hoog- en laagstam boomgaarden en de serre te renoveren”.

“We gaan hierbij de Sint-Ambrosiusgilde van nabij betrekken, zodat ze hierin zeker een plaats krijgen, dat er een kwadrant van het gebied ingezaaid kan worden met rolklaver of andere drachtplanten, dat er plaats is informatie rond bijen enzomeer.  We willen de Sint-Ambrosiusgilde m.a.w. absoluut een plaats geven binnen dit mooie project”.