De laatste jaren kwamen er bij de gemeente almaar meer meldingen van zowel bezorgde dierenvrienden als van inwoners die overlast ondervonden van zwerfkatten.  Daarom is er nu een diervriendelijk zwerfkattenbeleid opgezet. Daarbij kan de gemeente rekenen op de bereidwillige medewerking van een vrijwilligster die op dat vlak al heel wat ervaring opdeed . "Met dit zwerfkattenbeleid pakken we het probleem op een diervriendelijke oplossing aan”, zegt Helmut Jaspers, schepen van leefmilieu, bevoegd voor dierenwelzijn.

Zwerfkatten zijn vaak kittens uit een nest van een huiskat die ergens gedropt zijn en weten te overleven in de natuur.  Populaties verwilderde katten breiden zich snel uit. In 16 maanden tijd kan één enkel kattenkoppel 36 nakomelingen voorbrengen.  Zo veroorzaken ze al snel hinder en overlast. Dat gaat van het openkrabben van verpakkingen tot uitwerpselen in de tuin. En, bovendien, waar veel katten zijn, verspreiden typische kattenziekten immers snel van zwerfkatten naar huiskatten en omgekeerd.

Uitgangspunt van de aanpak is om de zwerfkatten te vangen. Hiervoor kocht de gemeente twee nieuwe diervriendelijke vangbakken.

Inwoners kunnen via onder andere een meldingsformulier op de gemeentelijke website de aanwezigheid van zwerfkatten melden (www.essen.be/meldingen).  Als er poezen gevangen worden die een thuis hebben, worden ze uiteraard terug losgelaten. Het gemeentebestuur sloot een overeenkomst met een Essense dierenarts. Gezonde zwerfkatten worden door deze dierenarts gesteriliseerd of gecastreerd, krijgen de nodige medicatie toegediend en worden ingeënt en ontwormd. Na een nacht herstel en voeding worden opnieuw vrijgelaten in hun eigen leefgebied.  Katten die té ziek zijn laat men inslapen.

De inspanningen om het zwerfkattenprobleem op te lossen zijn niet alleen diervriendelijk en duurzaam, maar vooral ook voor de katten zelf een fijner initiatief dan het ongunstige lot dat voor veel soortgenoten onontkoombaar is.

Dit nieuwe beleid zal op termijn de overlast die inwoners ondervinden van verwilderde katten sowieso reduceren en ook de druk op het dierenasiel Canina hopelijk aanzienlijk verminderen.

Over deze aanpak van het zwerfkattenprobleem zal nog uitvoerig gecommuniceerd worden via de gemeentelijke informatiekanalen (Essen Info, website, …).