Essen sluit zich aan bij de ‘Statiegeld-alliantie’. Daarmee spoort ze de Vlaamse regering aan om statiegeld in te voeren op petflessen en blikjes om zo zwerfvuil te verminderen. “Ondanks alle inspanningen blijft zwerfvuil een enorm probleem.  Daarom zijn we ervan overtuigd dat de invoering van statiegeld het zwerfvuil en de nefaste invloed ervan op de natuur en het straatbeeld aanzienlijk zal verminderen”, zegt Helmut Jaspers, schepen van leefmilieu (sp.a).

De ‘Statiegeld­-alliantie’ is een samenwerkingsverband van Nederlandse en Belgische milieu-, consumenten en andere organisaties, bedrijven, belangenverenigingen en lokale besturen die zwerfafval zat zijn.  Daarom pleiten ze voor de invoering van statiegeld op petflessen en blikjes.  Die vormen meer dan 40 % van het zwerfvuil in onze straten, de natuur, de bermen, of waterlopen. 

“Ook de gemeente Essen sluit zich aan bij de alliantie en vraagt de Vlaamse regering om werk te maken van de invoering van statiegeld.  Daardoor zal er minder zwerfvuil zijn, dalen de opruimkosten voor de gemeente en zullen er ook meer waardevolle materialen worden gerecycleerd”, zegt Helmut Jaspers, schepen van leefmilieu (sp.a).

Onlangs nog bleek uit de resultaten van de bevolkingsenquête dat zwerfvuil als bijzonder storend wordt ervaren.  Ook de landbouwsector maakt zich bovendien terecht zorgen over koeien die sterven door metaalresten van blikjes in weilanden en in het veevoeder.

Statiegeld zal mensen ertoe aanzetten om hun lege flesjes en blikjes opnieuw in te leveren. ‘Iets wat geld waard is, zal men niet zomaar weggooien’.  De invoering ervan zal er daarom voor zorgen dat meer drankverpakkingen terugkomen bij de producenten, zodat die er ook verantwoordelijk voor zijn. Het teruggewonnen materiaal is van hoge kwaliteit, waardoor het hergebruikt kan worden in nieuwe drankverpakkingen.

Essen zet veel in op zwerfvuil

Naast de talloze acties en preventiecampagnes steekt Essen veel tijd en middelen in het ophalen van zwerfvuil, het vegen van straten en pleinen, het ledigen van de 186 publieke vuilnisbakjes…  Ook verenigingen zoals de Wildbeheerseenheid, wijkorganisaties, jeugdverenigingen of individuele inwoners organiseren regelmatig opruimacties. “We zijn hen daarvoor dankbaar en ondersteunen die als gemeente voluit. Maar, ondanks alle inspanningen om Essen netjes te houden, blijven rondslingerende blikjes en plastiek flessen een serieus pijnpunt.  Daarom denken we dat de invoering van statiegeld op deze drankverpakkingen ongetwijfeld zal bijdragen tot een oplossing van het probleem”.