De gemeente installeerde in 2013 een ‘bomenteller’.  Die houdt bij hoeveel bomen er worden geveld en hoeveel nieuwe er worden aangeplant op het openbaar domein.

Voordien werd dit in de gemeente nooit bijgehouden.  Wanneer bomen worden gerooid op het publiek domein dan is dat meestal omdat ze ziek waren, omwaaiden met een storm of doordat de openbare veiligheid in het gedrang komt.  Er wordt daarbij omzichtig tewerk gegaan en een boom die gerooid wordt dient steeds op dezelfde plaats of in de omgeving vervangen te worden.

We willen het groene en landelijke karakter van onze gemeente versterken.  En, bomen zijn enorm belangrijk voor onder andere de luchtkwaliteit en de biodiversiteit.  Daarom stelden we ons bij het begin van deze bestuursperiode het ambitieuze doel dat de ‘bomenteller’ tegen eind 2018 minstens op + 1.500 moest staan…

Ook dit voorjaar wordt er weer heel wat vervangingsaanplant gedaan.  Maar bovendien komen er in het kader van de bomenteller ook nu weer heel wat bijkomende bomen.

Zo planten we langs de Brabantse Dreef 14 eiken, 29 wintereiken langs de Verbindingsstraat, 43 iepen aan de Duiventorenstraat, 16 tamme kastanjes aan de Kievitstraat, 16 krentenbomen langsheen de fiets-o-strade ter hoogte van de Akkerstraat, 9 prunus (zoete kers) aan de Sijzenlaan.  Bij de keuze van deze inlandse bomen wordt maximaal rekening gehouden met voldoende bij-vriendelijke soorten.

“We zijn zeker in ons opzet geslaagd, want na deze voorjaarsaanplant zal onze bomenteller al op + 1.714 staan”, zegt Helmut Jaspers (sp.a), schepen van leefmilieu tevreden.