De Handicar van het ocmw en de bestelwagen van de uitleendienst waren aan vervanging toe.  De gemeente koos voor de vervanging van deze wagens bewust voor voertuigen op aardgas.  “Hiermee wordt ons wagenpark weer een stukje groener”, zegt Helmut Jaspers, schepen van duurzaamheid en leefmilieu (sp.a).

Eerder kocht Essen via Infrax al een elektrisch voertuig. Deze aankoop van twee voertuigen op CNG kwam tot stand met de steun van netwerkbeheerder Eandis.

CNG staat voor Compressed Natural Gas of aardgas. Dat is een propere brandstof, door afwezigheid van benzenen en toluenen. De uitstoot van fijn stof kan tot 99% dalen, stikstof oxiden (NOx) met 85% en CO met meer dan 90%...  

Ook voor het alsnog beperkte aantal publieke gastankstations bood Eandis een oplossing. In de loods van de technische dienst plaatsten ze een ‘slow fill’-systeem. Zo kan rechtstreeks getankt worden van het aardgasnet. Daarmee biedt men gemeenten de mogelijkheid om de meerkost die we betalen voor dergelijk voertuig op langere termijn te compenseren. Er zal immers minder betaald worden aan verbruik.

Maar vooral is er ook de maatschappelijke opbrengst door minder milieuvervuiling én het goede voorbeeld dat we als gemeente willen geven. Want Essen engageert zich om tegen 2020 klimaatneutrale gemeente te zijn.