Uit het antwoord van schepen Peeters blijkt dat de gemeenteraad in 2011 als één van de eerste lokale besturen een risico-beheersend kader voor beleggingen en financieringen goedkeurde. Een jaar later werd dit uitgebreid met nieuwe criteria en limieten rond duurzaamheid. De ambitie was dat minstens 25% belegd wordt in duurzame producten.

In 2015 besliste de gemeenteraad tot opmaak van een evaluatie en een duurzaamheidsscreening. Tegelijkertijd blijkt echter dat inzake een duurzame bankenbenadering de wetgeving op de overheidsopdrachten niet toelaat dat banken uitgesloten worden indien ze niet duurzaam of maatschappelijk verantwoord zouden handelen.

Er bestaat ook nog steeds geen algemeen aanvaarde duurzaamheidsrating of -label. De minimaal duurzame thesaurievoorraad bedraagt op vandaag 15 miljoen euro. De pool van banken bij wie in duurzame producten kan belegd worden zijn VDK, Triodos en Belfius. Stad en Ocmw volgen de ontwikkelingen inzake duurzaam beleggen en bankieren goed op. De voorbije jaren werd de opgelegde ambitie om minstens 25% van de korte termijn middelen in duurzame producten te beleggen gerealiseerd. Bij het Ocmw is in 2016 gemiddeld zelfs 83% duurzaam belegd.