In het kader van het EU-Israël Associatieverdrag werken Europese entiteiten samen met Israëlische instellingen en bedrijven. Eén van dergelijke samenwerkingsverbanden in het zogenaamde Horizon 2020 Law-Train Project, waarbij er ondervragingsmethoden worden ontwikkeld.

Het project roept heel wat controverse op, aangezien de Israëlische universiteit hiervoor samenwerkt met het Israëlisch Ministerie van Publieke Veiligheid en de Israëlische Nationale Politie. Samenwerking binnen het Law-Train Project staat dus de facto gelijk met samenwerking met de Israëlische politie, dat voor legitimatie zorgt voor het Israëlisch beleid dat gekenmerkt wordt door mensenrechtenschendingen en schendingen van internationaal recht. De VN-Commissie tegen foltering heeft al heel duidelijk het gebruik van foltering en geweld door Israëlische veiligheidsdiensten veroordeeld.

Net door het controversiële karakter van het projecten wensten heel wat Europese onderzoekseenheden niet deel te nemen. Het Portugese Ministerie van Justitie trok zich vorig jaar nog terug uit het project. De enige Europese universiteit die wel deelneemt aan het project is de KU Leuven. Ook binnen de universiteit lokte dat heel wat verontwaardiging uit. 

De problematiek is breder dan het concrete geval aan de KU Leuven. De vraag is hoe we omgaan met wetenschappelijk onderzoek dat gebruikt kan worden voor mensenrechtenschendingen. Naar aanleiding van een eerdere vraag hierover werd er binnen de Vlaamse Universitaire Raad een ad hoc-werkgroep Dual Use opgericht. 

In het antwoord van minister Crevits op de vraag om uitleg van Tine Soens hierover haalde ze de de algemene richtlijnen van de Europese Commissie bij de implementatie van Horizon 2020 aan. "Die zijn op zich al problematisch. Er is geen enkele garantie dat de verkregen kennis en technologie daarna niet voor militaire of politionele doeleinden zouden kunnen gebruikt worden. Bovendien weten we dat die richtsnoeren van de Europese Commissie een aantal lacunes vertonen. Entiteiten met afdelingen in de bezette gebieden en illegale nederzettingen kunnen nog altijd in aanmerking blijven komen voor Europese financiering", zegt Soens.

"Op zich is universitaire samenwerking geen probleem, maar hier dreigen natuurlijk wel onderzoeksresultaten van onze universiteiten gebruikt te worden voor een wetenschappelijke ondersteuning van de bezetting. Willen ze daar medeplichting aan zijn? Op zijn minst zou elke universiteit en hogeschool een ethisch charter moeten hebben om dergelijke projecten uit te sluiten."