“De Europese Unie blijft hardleers als het op sociaal beleid aankomt. We weten ondertussen dat een eengemaakte markt met een eenheidsmunt niet werkt als er geen sociale, politieke en fiscale pijler bestaat”, zegt Kathleen Van Brempt. “Een gebrek aan een Europees sociaal beleid zorgt bijvoorbeeld voor sociale dumpingpraktijken en concurrentievervalsing tussen lidstaten. Maar Europees rechts blijft de Unie zien als een economische machine die boven de hoofden van de bevolking opereert en zich niets wil aantrekken van sociale rechten en arbeidsomstandigheden. Want die zijn toch hinderlijk als je enkel uit bent op winstmaximalisatie.”

Het rapport opgemaakt in het Europees parlement door de rechts conservatieven stelt dat toekomstige regelgeving in Europa slechts een minimale negatieve impact mag hebben op economische groei. “Dat wetgeving niet tot doel kan hebben de economie te schaden, is evident,” zegt Kathleen Van Brempt. “Maar het rapport legt de link naar de mededeling van de Europese Commissie van 2 oktober 2013 die stelt dat sociaal overleg, regels rond veiligheid en gezondheid op het werk en enkele basisprincipes rond gelijk loon voor gelijk werk (bv voor interimarbeiders), voorbeelden zijn van overbodige Europese regelgeving. Europa hoeft zich dus niet te bemoeien met sociale regelgeving, luidt de rechtse boodschap. Ze worden beschouwd als hinderlijk. In deze mededeling van de Europese Commissie kondigde de Commissievoorzitter aan dat een aantal lopende, nieuwe initiatieven van Europese regelgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk meteen moet stopgezet worden. Voor een aantal andere - reeds besliste - Europese regels zou een herzieningsprocedure worden gestart om die regelgeving af te zwakken. Het gaat dan opnieuw om regels rond veiligheid en gezondheid op het werk maar ook rond sociale dialoog, bescherming van uitzendkrachten, milieu, informatie over arbeidsovereenkomsten. Op deze manier kan er van een sociaal Europa geen sprake zijn, terwijl we ondertussen weten dat er zonder een sociaal Europa geen degelijk en rechtvaardig Europa kan bestaan.”