"De Arabische revoltes bieden een historische kans om komaf te maken met hun autocratische regimes", zegt sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen. "Halfslachtige hervormingen sluiten de overlevingskansen van Moebarak II of Khaddafi-bis regimes niet uit." Via zijn resolutie, vandaag goedgekeurd in de Kamer, spoort de sp.a-er de federale regering aan een langdurig en grondig democratiseringsproces in de Arabische regio te steunen.

Het Arabische volk ontwaakt, ze willen change. Na Tunesië en Egypte lijken in Libië de dagen van haar despotische leider Khaddafi geteld te zijn. Niettemin zet Khaddafi brutale middelen in om zijn greep op de macht te behouden. Daartegen reageert de internationale gemeenschap met zelden geziene kracht en eensgezindheid. "Dit moet voortduren, ook nadat het geweld gestopt is", zegt Van der Maelen, "de EU moet de moedige roep van het Arabische volk beantwoorden en haar democratische aspiraties ondersteunen."

Democratisering is echter een proces van lange adem. Vrije en eerlijke verkiezingen volstaan niet: grondwetshervorming, persvrijheid en vreedzame politieke participatie zijn ook noodzakelijk. Democratische tegenmachten en de civiele maatschappij moeten zich kunnen ontwikkelen. "Dat hangt vooral maar niet alleen van de Arabische volkeren af," zegt Van der Maelen, "zij hebben steun nodig van de EU. Verschillende associatieakkoorden en actieplannen met bijvoorbeeld Tunesië of Egypte bevatten heel wat passages over het belang van mensenrechten en democratie. Alleen werd daar in de praktijk niets mee gedaan. Deze passieve houding moet veranderen."

Op initiatief van de sp.a-er spoort de goedgekeurde resolutie de Belgische regering aan binnen de EU een grondig democratiseringsproces in de Arabische regio langdurig en intensief te steunen. "Hoog tijd dat de EU haar Nabuurschapsbeleid grondig herziet. Als we deze historische kans niet benutten dan riskeren we Moebarak II of Khaddafi-bis regimes te zien opduiken en verliezen we het vertrouwen van de Arabische straat. Een realpolitieke EU-houding helpt onze belangen niet op lange termijn. Zeker niet net nu de situatie voor vele Arabieren eindelijk kan veranderen.", aldus Van der Maelen.