“Om Europa opnieuw op het juiste pad te brengen, is schuiven met bestaande budgetlijnen niet genoeg. Een shock therapie is nodig”, legt Kathleen Van Brempt uit, die vandaag als vicevoorzitter van de sociaaldemocratische fractie de krijtlijnen van het alternatieve investeringsplan mee presenteerde. “We willen nieuw geld om de Europese economie er bovenop te helpen, jobs te crëeren en de transitie naar een duurzame toekomst in te zetten.”

Het sociaaldemocratische investeringsplan schuift energietransitie en energie efficiëntie, digitale economie, innovatie en jobcreatie naar voor als de prioriteiten voor het Europese relancebeleid. “Inzetten op deze prioriteiten maakt het mogelijk om duurzame groei te stimuleren in de hele Europese Unie”, zegt Van Brempt, “Dat is de enige weg vooruit.”

Volgende week, tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg, presenteert Jean-Claude Juncker het investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie. “We zullen geen namaak-investeringsplan, waarbij alleen wat met bestaande budgetlijnen wordt geschoven, aanvaarden”, zegt Kathleen Van Brempt.

“Bovendien spelen deze duurzame maatregelen een belangrijke rol in de strijd tegen klimaatverandering”, vult Van Brempt aan, “Wie nu weigert om te investeren in energie-efficiëntie en duurzame energie schuift de rekening de facto door naar de volgende generatie. Dat is gewoon dom.”

"Het investeringsplan van S&D is een realistisch en ernstig plan dat gebruikt maakt van haalbare hefboomratios, maar tegelijk dappere beslissingen vraagt" vat Kathleen Van Brempt samen. "De tijd van aanmodderen is voorbij. Europa heeft een shock therapie nodig."