De kritische stemmen in zowel Duitsland als Nederland die inspraak eisen in het al dan niet open houden van de Belgische kerncentrales, hebben gelijk. Het wordt tijd dat de Commissie het initiatief neemt om in navolging van de Europese stresstests voor kerncentrales te komen tot een Europese aanpak rond nucleaire veiligheid.

De kritische stemmen in zowel Duitsland als Nederland die inspraak eisen in het al dan niet open houden van de Belgische kerncentrales, hebben gelijk.

De Duitse deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen én de Nederlandse politieke partijen die zich zorgen maken over het open houden van de verouderde Belgische kerncentrales én inspraak willen in de beslissingen hebben gelijk. De Europese Commissie schrijft zelf: ‘Een EU-wijde aanpak van nucleaire veiligheid is belangrijk omdat een nucleair ongeval negatieve gevolgen kan hebben voor landen over de hele Unie én daarbuiten’. Het is al te gek dat Europa géén zeggenschap zou hebben over nucleaire veiligheid, als we weten dat de gevolgen van een kernramp niet stoppen aan de grenzen. Dat is trouwens de reden waarom de meeste lidstaten destijds hun kerncentrales aan de grenzen hebben gebouwd.

Dat zo’n Europese aanpak nodig is, blijkt ook uit de Europese stresstests voor kerncentrales die door de EU werden opgelegd na de kernramp in Fukushima. Dat was een eerste stap in de richting van een evident Europees nucleair veiligheidsbeleid. Die Europese stresstest heeft trouwens een aantal acties voor Doel 1 en 2 aanbevolen, acties die door onze eigen veiligheidswaakhond Fanc afgezwakt of op de lange baan geschoven werden. Wat voor zin heeft het om een Europese stresstest te verplichten als lidstaten verder niet gedwongen worden om maatregelen te nemen als die tests op problemen wijzen?

Er zijn nog redenen om naar een echte Europese aanpak inzake kernenergie te gaan. In Europa streven we naar een gelijk speelveld in alle lidstaten. Nu is de facto voor een levensduurverlenging van een kerncentrale in de ene lidstaat een MER nodig en in de andere niet. De Belgische regering heeft zo’n MER geweigerd voor de levensduurverlenging van Doel, terwijl de Raad van State die toch noodzakelijk achtte. België heeft nochtans het Verdrag van Espoo over grensoverschrijdende milieu-effectenrapportages geratificeerd. Volgens deze internationale conventie moet er niet enkel een MER maar ook een een publieke consultatieprocedure uitgevoerd worden alvorens over een levensduurverlenging te beslissen. Dit is bij de beslissing over Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 niet gebeurd.

De Europese Commissie moet dringend duidelijkheid verschaffen over die grensoverschrijdende MER-analyses. Dat zou bij elke beslissing voor de levensduurverlenging voor centrales ouder dan 40 jaar in elk geval verplicht moeten zijn. Dat is voorlopig ook de enige manier om buurlanden en alle belanghebbende op voorhand te betrekken bij de beslissing over een eventuele levensduurverlenging.

Bovendien krijgt de Europese Energie-Unie, die streeft naar een eengemaakte Europese energiemarkt, stilaan vorm. Daarom mag bijvoorbeeld Elia nu ook steun verwachten van Europa voor de interconnecties van ons land met Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De extra invoercapaciteit die daardoor ontstaat is maar liefst drie keer groter dan de capaciteit van Doel 1 én 2 samen. Om het eenvoudiger te zeggen: we hebben die verouderde centrales niet eens nodig. In Nederland liggen er enkele nagelnieuwe gascentrales nagenoeg werkloos bij. Die zouden als piekcentrale kunnen functioneren voor de Belgische markt, maar deze kans wordt hen ontnomen omdat het Belgische net door kernenergie bezet wordt.