Europees Hof van Justitie geeft @johncrombez alsnog gelijk

“Het is een goede zaak dat het Europees Hof beslist heeft dat rechters bij fraude het socialezekerheidcertificaat (A 1-verklaring) van gedetacheerde werknemers kunnen negeren”, zegt John Crombez. "Al is het jammer dat er vijf jaar is verloren voor eerlijke bouwfirma's en transportbedrijven", Tegelijk roept hij de regering op werk te maken van de toepassing van de antimisbruikwet.

In 2012 stelde John Crombez als staatssecretaris voor Fraudebestrijding al een wet op die misbruiken bij socialezekerheidscertificaten moest aanpakken. Het parlement keurde die wet goed. De Europese Commissie echter ging op de rem staan. Zij vonden de wet waardoor ons land bij vermoeden van fraude kon eisen dat kon eisen dat de socialezekerheidsbijdragen hier betaald werden in strijd met de Europese,regels. 

Nu veegt het Europees Hof van Justitie de argumentatie van de Commissie echter van tafel. “Het is een goede zaak dat het Europees Hof me alsnog gelijk geeft”, zegt John Crombez. “Maar het is wel jammer dat er zoveel tijd is verloren gegaan. De regering moet nu hard werken om de wet toe te passen. Ze moet de inspectiediensten aanzetten om volgens de antimisbruikwet te werken. Dat is vooral belangrijk in de strijd tegen grote bouwfirma's die alle juridische middelen uitputten.”