“Terwijl we in Lima probeerden om kleine stappen vooruit te zetten in de strijd tegen de klimaatverandering, leek het wel alsof de Commissie in Brussel de versnelling in achteruit had geschakeld,” zegt vice-voorzitter van de Europese sociaal-democraten Kathleen Van Brempt. “De teksten die op tafel lagen, waren onaanvaardbaar. Vooral de terugtrekking van de voorstellen inzake luchtkwaliteit en circulaire economie (recyclage-, materialen- en afvalbeleid) in het kader van de vereenvoudiging van de Europese regelgeving, het zogenaamde Regulatory Fitness Program, heeft veel kwaad bloed gezet, ook bij parlementsleden van onze fractie. Zo is op zijn minst de indruk ontstaan dat de Commissie mee gaat in het idee dat milieuwetgeving hinderlijk is voor bedrijven én jobs vernietigt. Net het omgekeerde is waar. Het zijn trouwens de cijfers van de Europese Commissie zélf die hun potentieel op het vlak van gewonnen gezonde levensjaren én jobcreatie hebben aangetoond. Ik verwacht dat de Commissie in 2015 - en niet later - betere voorstellen op tafel legt inzake luchtkwaliteit en circulaire economie.” Wat de “eerlijke belastingen’ betreft, heeft Europa volgens Van Brempt een aantal stappen in de goede richting gezet. “Maar het zal pas duidelijk worden of het haar menens is met een ‘eerlijke fiscaliteit’ als de wetgevende voorstellen op tafel komen in de loop van 2015.” De commissie wil alvast evolueren naar een systeem waarbij belasting geheven wordt in het land waar de winsten gegenereerd worden, ook in de digitale economie, wat overigens een gemeenschappelijke basis voor de vennootschapsbelasting noodzakelijk maakt.

Ondertussen zal het parlement in de loop van januari zelf een resolutie opstellen over het werkprogramma van de commissie. “Daarin zullen wij in elk geval verduidelijken wat we precies verwachten van betere regelgeving inzake luchtkwaliteit, circulaire economie en eerlijke fiscaliteit,” besluit Van Brempt. “Wij willen in elk geval snel duidelijk zichtbare voorstellen voor een eerlijkere fiscaliteit.”