Tijdens de vorige legislatuur maakten Elio Di Rupo (PS) en John Crombez (sp.a) een prioriteit van de strijd tegen sociale dumping. De regering Di Rupo voerde verschillende maatregelen in om te waken over het respect voor de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers en hun verloning. Dit actieplan bevatte onder meer een wet met een anti-misbruikbepaling om frauduleuze constructies op te sporen.
Voor Elio Di Rupo getuigt het van een onverantwoordelijke houding om de maatregelen in de strijd tegen deze fraude op de helling te zetten: "Natuurlijk moet het principe van vrij verkeer van werknemers in Europa worden beschermd, maar het is absoluut nodig dat deze werknemers volgens de Belgische normen worden betaald en onderworpen zijn aan de sociale zekerheid. Door deze werknemers zonder degelijke controle toe te laten, vernietigt men jobs en brengt men onze KMO’s en onze economie in het algemeen in gevaar."
Bepaalde sectoren zoals de bouw- of de transportsector worden keihard getroffen door sociale dumping : tussen 2011 en 2014 verloor 28% van de werknemers van de grote bouwbedrijven in België zijn job.

"Tijd voor een socialer Europa dat luistert naar werknemers", vindt @johncrombez.
Voor John Crombez, « is het hoog tijd om werk te maken van een socialer Europa waar men luistert naar de werknemers. Vandaag stellen we jammer genoeg vast dat de Europese Unie ervoor kiest om gelijk te geven aan de lobbyisten van bepaalde grote groepen die door fraude schandalig veel geld verdienen en daarbij onze economie vernietigen.»
Elio Di Rupo en John Crombez roepen de federale regering en de bevoegde staatssecretaris Bart Tommelein op zich te verzetten tegen de beslissing van de Commissie. Ze vragen ook dat Europees commissaris Marianne Thyssen onmiddellijk positie inneemt en actie onderneemt.