De Raad van Europa vraagt vandaag aandacht voor maatregelen die een einde stellen aan massale fraude via belastingsparadijzen. Initiatiefnemer van de oproep, sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen licht toe: "die fraude kost lidstaten jaarlijks miljarden euro's, verhoogt de last op de gewone belastingsbetalers en zet onze sociale diensten onder druk."

Op basis van een raport van Van der Maelen, namen de raadsleden een resolutie aan die belastingsparadijzen aanpakken. In deze gebieden gelden allerlei gunstregelingen  (zoals bankgeheim, anoniem rekeninghouderschap, trage informatieuitwisseling) die de vervolging van fraudeurs aartsmoeilijk houden. "België loopt zo jaarlijkse miljarden euros aan publieke middelen mis," zegt de sp.a'er. "De impact kennen we al lang, maar de politieke wil om er tegen op te treden bleef relatief beperkt tot in 2008 de financiële en economische crisis uitbarste."

Na de crisis en dankzij publiek protest zijn meer internationale inspanningen tegen belastingsparadijzen tot stand gekomen. 20 lidstaten van de Raad van Europa konden in 2009 en 2010 al 14 miljard euro recuperen. "Een stap in de juiste richting, maar ver van voldoende.", zegt Van der Maelen. "EU-lidstaten kunnen verder gaan en meer gecoördineerd samenwerken om de mazen van dit fiscale net te sluiten. Deze resolutie bevat tal van mogelijkheden."

De maatregelen van de raad roepen o.a. op om:

- de druk te verhogen op staten die het bankgeheim en anoniem bankrekeninghouderschap toepassen

- het fiscaal beleid binnen en buiten Europa te harmoniseren

- de informatieuitwisseling tussen lidstaten te versnellen en verbeteren.

De sp.a'er reageert opgetogen op de steun voor de resolutietekst: "Belastingsparadijzen bedreigen ons  fiscaal systeem, dat de hoeksteen vormt van onze welvaartstaat. Het zijn kweekvijvers voor massale fraude die de last op eerlijke belastingsbetalers vergroten. Bovendien hypothekeren ze de publieke middelen die broodnodig zijn om onze economie en welvaartstaart overeind te houden."

Meer info op de website van de Raad van Europa