John Crombez: “De oneerlijke belastingpraktijken van de allerrijksten en multinationals moet stoppen. We zijn met onze Europese zusterpartijen 12 actiepunten overeengekomen die het net moeten sluiten zodat iedereen eerlijk belastingen betaalt. Daarvoor zijn twee zaken essentieel: maximale transparantie en voor zij die zich niet aan de regels houden zeer strenge sancties.”

Deze strijd tegen belastingontwijking en belastingparadijzen is één van dé speerpunten van onze Europese agenda. Elk jaar lopen de Europese overheden 1000 miljard euro mis door fraude en ontwijking. We zijn dan ook blij dat al onze zusterpartijen zich achter een sterke tekst hebben geschaard.Het moét eerlijker, het moét beter.