Bruno Tobback benadrukte in zijn nieuwjaarstoespraak in Leuven dat de sp.a kiest voor een samenleving die doet wat nodig is om iedereen vooruit te helpen. "Misschien moeten we dit ook aan Europa uitleggen", aldus de partijvoorzitter.

 

De Europese constructie heeft gezorgd voor vrede, democratie, vooruitgang en verdeling, maar de huidige machthebbers onder leiding van de Franse president Nicolas Sarkozy en de Duitse bondskanselier Angela Merkel brengen die principes volgens Tobback in gevaar. Europa berispt vandaag landen waar de lonen te hoog liggen, maar niet de landen waar de lonen te laag zijn; de EU legt landen zware hervormingen op als de begroting in gevaar is, maar doet dat niet voor landen waar de democratische waarden in gevaar zijn, zoals Hongarije, luidt het.

Banken

In eigen land riep hij de minister van Financiën op om op de achterzijde van het aanslagbiljet de foto van de bestuurders van de banken te publiceren zodat de belastingplichtigen kunnen zien wie ervoor verantwoordelijk is dat ze veel belastingen betalen.

Dat er bespaard moet worden, betekent niet dat de vorige regering de middelen door vensters en deuren gooide. Zelfs de vorige regering was op weg om het overheidstekort tot 90% van het bbp terug te dringen, aldus Tobback. De schuldige is volgens hem de bankencrisis.

Daarom is volgens hem een nieuw verhaal nodig, waarbij de klanten beschermd worden tegen de banken en hun spaargeld niet langer als garantie mag gelden voor de banken om risico's te nemen. De parlementaire commissies over de bankencrisis moeten volgens hem over alle middelen beschikken om alles uit te spitten en te kijken hoe er verbeteringen aan het systeem kunnen worden aangebracht.

Bonussen

Voor de sp.a-voorzitter is de werknemer bereid om langer en meer te werken. "Maar waarom kan de werknemer begrip opbrengen voor het feit dat hij langer zal moeten werken, maar snappen de bankiers niet dat zij geen aanspraak kunnen maken op bonussen?", vroeg hij zich af. Dezelfde redenering had hij voor de mensen die een vennootschap oprichten om belastingen of sociale bijdragen te vermijden, en voor zij die zich verzetten tegen het betalen van een belasting op de meerwaarde op beleggingen. (Belga/TE)