We haalden tijdens de Lenteschoonmaak in maart 1,6 ton zwerfvuil op in Erpe-Mere, maar in 2017 werden slechts 2 sluikstorters betrapt. Het ontradend effect van het politiereglement waarmee het schepencollege uitpakt tijdens de jaarlijkse evaluatie van de GAS-boetes, ontgaat me dan ook volledig, zegt sp.a-gemeenteraadslid  Anja Vanrobaeys. 

Uit die evaluatie voor 2017 blijkt dat parkeerovertredingen aan de top staan met 89 uitgereikte GAS-boetes. Vervolgens 4 overtredingen voor loslopende honden,  4 overtredingen wegens  lawaaihinder en 2 overtredingen voor sluikstorten.  De GAS-boetes brengen de gemeentekas 4.980 euro op. 

Gezien het beperkt aantal overtredingen, vraag ik me echter af waar het ontradend effect zit van dit ingewikkeld politiereglement met 228 bepalingen, vervolgt Vanrobaeys. Want wie weet dat je in Erpe-Mere op zondag je gras alleen elektrisch en niet motorisch mag maaien? Of welke 16-jarige weet dat belleken trek in Erpe-Mere verboden is? 

Ik zou dan ook liever zorgvuldig omgaan met GAS-boetes, anders schieten we het doel compleet voorbij. Het blijft voor mij sowieso een instrument dat het falen van justitie moet compenseren. Maar naast een vereenvoudiging, vind ik dat het politiereglement zich moet beperken tot een aantal essentiële zaken, gericht op aangenaam samenleven. 

Om die reden heb ik naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie aangedrongen op een vereenvoudiging en bijsturing van het politiereglement en de GAS-boetes. Ook vind ik dat de gemeente de taak heeft de belangrijkste regels en inbreuken die aanleiding geven tot een GAS-boete beter bekend te maken. Als een overheid zo een lange en complexe regelgeving opstelt, dan is het haar taak om over die regels te communiceren naar haar burgers dat verder reikt dan een tabel publiceren met de uitgereikte boetes in het gemeentelijk infoblad.

Daarnaast pleit ik ook voor een systeem van waarschuwingen vooraleer boetes worden uitgeschreven. Soms vergeet je al eens je hek te sluiten, als je hond daardoor ontsnapt,ben je eerder compleet over je toeren dan bezig met GAS-boetes. Indien er geen materiële of lichamelijke schade is, zou eerst een waarschuwing kunnen worden gegeven, vooral omdat niet iedereen heel die rimram van het politiereglement vanbuiten kent. En al zeker geen minderjarigen vanaf 16 jaar op wie die bepalingen ook van toepassing zijn.