Gent is de allereerste stad ter wereld die een studie bestelde om de wildgroei aan burgerinitiatieven (of ‘commons’) in kaart te brengen en beter te stroomlijnen. Internationaal expert Michel Bauwens was begin dit jaar 4 maanden aan de slag in Gent. Hij telde maar liefst 500 burgerinitiatieven. 'Daarmee is Gent koploper in België. Burgerinitiatieven zijn vitaal voor de transformatie naar een duurzame maatschappij.'

Burgemeester Daniel Termont is daar heel erg blij mee. ‘We willen de zwakke en sterke punten van het beleid uitlichten. Hoe kunnen wij, als Stad, burgerinitiatieven beter ondersteunen, zonder te veel te bepamperen? Maar hoe zorgen we ondertussen toch voor meer samenwerking zonder dat wij de boel overnemen?

Volgens Michel Bauwens moet de Stad vooral coördineren en faciliteren. Als voorbeeldproject noemt hij het online platform ‘Gent en Garde’, waarop Gentenaars terechtkunnen voor duurzame voedingsprojecten, opgericht door de Stad maar gedragen door burgers. ‘Op dat elan moet ze verder, want de versnippering tussen de initiatieven en in de aanpak is nog groot. Meer verbinding en afstemming, meer ruimte en infrastructuur. Dat is nodig.

Ik ga het rapport en de aanbevelingen grondig bespreken in het college’, besluit Daniel. ‘Om te zien wat we als Stad moeten doen. Maar ik roep meteen ook alle burgerinitiatieven in Gent op: lees alstublieft ook het rapport, verenig u en leer van elkaar. En geef ons vooral ook uw eigen advies!

Lees er alles over in de officiële perstekst van de Stad Gent.