In een brief aan de studenten en ouders deelt hogeschool Vives mee dat het 80 euro extra bovenop het inschrijvingsgeld aanrekent. “Ongehoord”, reageert Tine Soens. “De Vlaamse regering verhoogde vorig jaar het inschrijvingsgeld voor hogescholen en universiteiten. Ondertussen voerde ze besparingen door die sommige instellingen nu dwingen om extra kosten door te rekenen aan de studenten”, zegt Tine Soens.

“Dit bewijst dat het besparingsbeleid van minister Crevits ons onderwijs zwaar treft, maar het is zeker geen oplossing om dan een extra factuur aan de studenten en hun ouders door te rekenen. Die betalen immers al een verhoogd inschrijvingsgeld. Dat moet volstaan om van alle diensten gebruik te mogen maken“, besluit Tine Soens.

Tine Soens heeft de kwestie aangekaart bij minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Lees hier het verslag.