Annick Lambrecht , federaal volksvertegenwoordiger bevraagde minister Bellot in de commissie infrastructuur over het tekort aan fietsstallingen aan station Brugge. Hij bevestigde dat er extra fietsenstallingen bijkomen aan het Brugs station. Uiteindelijk zou het gaan om twee concrete ingrepen. Aan de kant van Sint-Michiels zou door het plaatsen van etagerekken in de fietsenstalling onder het KAM-gebouw een 500 tal bijkomende plaatsen gecreëerd kunnen worden. Aan de kant van het centrum zou aansluitend aan de fietsenstalling 600 tal plaatsen bijkomen. In totaal dus 1100 extra fietsparkeerplaatsen. Annick Lambrecht is tevreden dat de plannen eindelijk vorderen en dat er zicht is op verbetering. Het komt er nu op aan goed op te volgen dat de NMBS het werk snel uitvoert. Fietsers hebben recht op goede fietsinfrastructuur alsook op goed fietscomfort en fietsparkeerplaatsen zijn een schoolvoorbeeld van goed en nodig fietscomfort. Als we willen dat de mensen fiets en trein gebruiken moeten we hen ook goede fietscondities aanbieden of het werkt niet. De uitbouw van een fietsstad is aandacht hebben op alle vlakken van fietsfaciliteiten.