Onze nieuwe schepen Jurgen Mensch, verfijnt en verlaagt de belastingtarieven en brengt zo 388.000 euro extra in de gemeentekas! “Een bedrag dat de volgende jaren op de eerste plaats onze inwoners ten goede zal komen”, besluit Jurgen.

Amper één jaar na zijn aanstelling als schepen van financiën heeft Jurgen Mensch twee belastingreglementen grondig bestudeerd en gewijzigd. Op zijn voorstel werd de activeringsheffing voor onbebouwde percelen (in voege sinds 2014) geplafonneerd op 20 euro per lopende meter. Normaal zou deze belasting jaarlijks met 5 euro de lopende meter stijgen met een maximum van 30 euro (2018) per lopende meter. Daarnaast introduceerde hij een belastingvrijstelling voor kinderen met bouwgrond onder de 25 jaar. “Het is immers niet fair dat kleinkinderen en studerende kinderen, die door schenking eigenaar werden van een niet bebouwde bouwgrond, moeten betalen”, aldus Jurgen.

Als tweede werf pakte Jurgen kordaat het oude belastingreglement op de drijfkracht aan. Dit reglement werd ingevoerd in 2001. Groot was Jurgens verbazing toen hij vaststelde dat destijds enkel de kleine Laakdalse KMO’s en zelfstandigen werden gecontroleerd. De aangiftes van de grote bedrijven werden niet gecontroleerd. Na een grondige evaluatie van vergelijkbare ‘drijfkrachtbelastingen’ uit de regio verlaagde Jurgen het tarief met 33% en liet hij voor de eerste maal grote bedrijven controleren. Hierdoor wordt de concurrentiepositie van alle Laakdalse bedrijven sterk verbeterd. Dit werk resulteert daarenboven tot opmerkelijke extra ontvangsten van om en bij de 388.000 euro op jaarbasis!