“De 64 miljoen euro die vrijgemaakt wordt voor de aanleg van vier nieuwe spitsstroken, is weggegooid geld”, zegt Joris Vandenbroucke. “Dat geld zou beter gaan naar fietssnelwegen en het stimuleren van spitsmijden.”

Nu Vlaanderen bijna letterlijk stilstaat door de files, trekt Vlaams minister van Mobiliteit Weyts 64 miljoen uit voor de aanleg van vier nieuwe spitsstroken. De aangepaste pechstroken moeten de doorstroming op autosnelwegen tijdens de spitsuren verbeteren.

“Dat is een maatregel die het mobiliteitsprobleem op termijn alleen maar erger maakt”, reageert Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke. "Spitsstroken verbeteren tijdelijk de doorstroming, zuigen daardoor nog meer verkeer aan tijdens de spits, tot alles uiteindelijk terug vaststaat.Resultaat: nog meer files, nog meer tijdverlies, nog meer schadelijke uitstoot. En 64 miljoen weggegooid." 

Vandenbroucke stelt voor om dat geld te gebruiken alternatieven voor de wagen en manieren om het gedrag van automobilisten te veranderen. “In ons voorstel gaat er 50 miljoen euro naar de aanleg van nieuwe fietssnelwegen, om versneld werk te maken van een netwerk van functionele fietspaden die gericht zijn op woon-werkverkeer. De andere 14 miljoen gaat naar de financiering van projecten rond spitsmijden. Bestuurders die ervoor kiezen niet in de spits te rijden, of zich op een andere manier te verplaatsen, worden daarbij tijdelijk beloond. In Nederland bewijzen ze al jaren dat spitsmijden een goede oplossing is”, besluit Vandenbroucke