De bestuursmeerderheid Dorpspartij-sp.a roept volgende week een extra gemeenteraad samen om daadkrachtig te kunnen reageren op de recente klachtenregen van oppositiepartij Samen tegen de inrichting en afwerking van de nieuwe gemeenteschool. Het groene raadslid Lowie Steenwegen van Samen diende recent meerdere klachten in bij de gouverneur tegen beslissingen van de gemeenteraad waar enkel Samen tegen stemde. Zo diende hij o.a. klachten in tegen de aankoop van nieuw meubilair en speelgoed voor de kleuterklassen, de nieuwe speelplaatsen voor de lagere- en de kleuterschool en de werken voor het verkeersveiliger te maken van de voorzijde van de schoolomgeving.

 

Dorpspartij-voorzitter Wim Uytterhoeven: “Deze acties van het groene raadslid van Samen zijn ongezien en kosten de gemeentekas intussen al meerdere dagen werkverlet voor het gemeentepersoneel en ruim 3.000 euro voor het bijeenroepen van een extra gemeenteraad en juridisch advies. Deze extra gemeenteraad wil absoluut niet zeggen dat de man gelijk zal krijgen van de gouverneur, maar wij kunnen geen enkel risico nemen omdat anders de afwerking van de nieuwe school immens veel vertraging kan oplopen mocht de gouverneur beslissen dat er een nieuwe overheidsopdracht zou moeten uitgeschreven worden, waardoor de opening van de school op 1 september in het gedrang kan komen. De extra gemeenteraad zal onmiddellijk zelf een nieuwe aanbestedingsprocedure starten zodat er geen interpretatiediscussie meer kan zijn over de gevolgde procedure.”

 

Johnny Reweghs, voorzitter sp.a Glabbeek: “Het is onbegrijpelijk dat deze man nu deze klacht indient, terwijl het gemeentebestuur net alles doet om de school tijdig afgewerkt te krijgen. De klacht is ook een louter interpretatiediscussie over de wet op de overheidsopdrachten. Het gemeentebestuur heeft nergens de wetgeving overtreden, maar wie een stok zoekt om de hond te slaan kan er altijd wel ergens één in elke beslissing vinden. De houding van Samen in de gemeenteraad is dan ook totaal onbegrijpelijk, want alle meerderheids- en oppositiepartijen keurden deze dossiers goed met uitzondering van Samen. Samen stemde als enige tegen met de bedoeling om deze procedureslag te kunnen voeren tegen de bouw van de nieuwe school. In het verleden werden zelfs meerdere aanbestedingsdossiers op dezelfde wijze wel mee goedgekeurd door Samen. Deze manier van oppositie voeren is niet alleen verwerpelijk maar toont aan dat deze partij nu echt op hol is geslagen en blijkbaar enkel nog als enige doel heeft om projecten tegen te werken. Dat door hun klachtenregen bijna 300 kinderen bij de start van het nieuwe schooljaar op 1 september in de kou dreigen komen te staan is blijkbaar het minste van hun zorgen. Indien de geruchten kloppen dat de partij Samen eind deze legislatuur ermee stopt belooft dat voor de resterende 3 jaar die we nog deze legislatuur te gaan hebben. Want nu men blijkbaar niet meer wakker hoeft te liggen van stemmen bij de volgende verkiezingen, worden alle middelen van afbraakpolitiek nog meer dan ooit tevoren zonder enige schaamte aangewend. Spijtig dat onze inwoners moeten blijven opdraaien voor de frustraties van een partij -met amper nog vier leden- die sinds hun nederlaag bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen en het recent dumpen van hun kartelpartner duidelijk volledig de pedalen kwijt is.”