De voorbije maanden organiseerde het personeel van merkendorp Maasmechelen Village een liefdadigheidsactie, die zopas werd afgesloten met de uitreiking van twee cheques. Eén daarvan werd overhandigd aan de Opvoedingswinkel in Genk waar ouders pedagogisch advies kunnen inwinnen. Dat schrijft De Standaard.

De tweede cheque was bestemd voor het Kinderarmoedefonds, dat in oktober 2013 werd opgericht op initiatief van Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten. Het fonds heeft 800.000 euro in kas en wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. “Dat geld werd vooral gegenereerd door de samenleving”, licht Ingrid Lieten toe. “Het maatschappelijke engagement van burgers en bedrijven is een van de drie pijlers waarop de strijd tegen kinderarmoede steunt. De twee andere zijn de Vlaamse regering en de gemeenten.”

Ingrid Lieten trok tot nu toe al 4,5 miljoen euro uit voor de strijd tegen kinderarmoede. “Dat bedrag wordt verdeeld over zeventig Vlaamse steden en gemeenten”, zegt Ingrid Lieten. “Voor Limburg komt er nu daar 2,6 miljoen euro aan SALK-middelen bovenop. Dat geld wordt verdeeld over dertien gemeenten.”

De dertien gemeenten hebben allemaal een coördinator aangesteld die een lokaal kinderarmoedeplan moet uitwerken. “Daarin kunnen bijvoorbeeld drempelverlaging voor kinderopvang en taalondersteuning worden opgenomen. In de mijngemeenten vormen werkloze ouders van allochtone origine een belangrijke doelgroep”, besluit Ingrid Lieten.