Volgend jaar zullen vier verbindingsfietspaden structureel verbeterd worden. Het gemeentebestuur trekt volgend jaar een extra krediet van € 250.000 uit voor de verbetering van de fietspaden Beekdalpad (Over d’Aa-Schanker), Speenkruidpad (Kraaienberg) en De Vondert.  Ook het Beylesboske zal terug op de originele breedte gebracht worden, voorzien worden van een halfverharding en waar mogelijk ook aangeplant.

Daarnaast wordt ook verder werk gemaakt van het dossier voor de aanleg van het fietspad Spillebeek.  Het studiebureau werkt aan de aanbestedingsplannen en de bouwaanvraag is ingediend. De laatste besprekingen met de private eigenaars zijn gevoerd, waarna meegedeeld werd dat zonder tegenspraak zal overgegaan worden tot aanleg. 

De vooropgestelde 5 kilometer extra fietspaden zal zonder meer gehaald worden!

De gemeente Roosendaal zal in 2018 een tractorsluis aanbrengen aan het fietspad Hollandse Dreef, zodat er geen conflict meer is met het autoverkeer. 

De verlenging van het fietspad Huybergsebaan zal worden opgeschoven naar volgende legislatuur. Nadat eerder de zuidzijde niet haalbaar bleek omdat deze gelegen is in een natuurgebied, dient ook aan de noordkant eerst een private eigendom verworven te worden. In 2018 zal dan ook gewerkt worden aan de verwerving van deze grondstrook, waarna het dossier verder kan uitgewerkt worden om over te gaan tot een daadwerkelijke aanleg.

Nog op Wildert kan perspectief gegeven worden aan het fietsveilig maken van de Steenovenstraat. Dit dossier werd gekoppeld aan de in het vooruitzicht gestelde rioleringswerken vanuit het Woonbos, richting collector Vijverlaan/Achterstraat. De voorbereiding van dit dossier is op kruissnelheid gekomen zodat er de volgende jaren uitzicht is op aanleg van deze riolering.

Onlangs kwam er een doorbraak in de verwerving door het provinciebestuur van de laatste grondstrook die nodig is om de Fiets-o-strade op Essens grondgebied helemaal te voleindigen. Het valt te verwachten dat in de loop van 2018 ook deze werken kunnen worden uitgevoerd.

In het centrum van Heikant zal tenslotte het openbaar domein heringericht worden. Zeker aan de school is dit een noodzaak, waar niet alleen de inkom aan de school, maar ook de kruispunten Hendrik Consciencelaan – Maststraat – Leemstraat – Heikantstraat veiliger zullen gemaakt worden voor fietsers en voetgangers. Bovendien is deze zone gelegen in de omgeving van de serviceflats Mastbos en het Woonzorgcentrum Sint-Michaël.  Voor rolstoel- of rollatorgebruikers, maar ook voor kinderwagens zal de omgeving na deze ingrepen veel toegankelijker worden.