Voorbijgangers, treinpendelaars en buurtbewoners zullen het al gemerkt hebben: de NMBS is gestart aan de uitbreidingswerken van de parking aan het station.

Na herhaaldelijk aandringen van het gemeentebestuur heeft de NMBS een tijdje geleden besloten de parking aan het station van Hemiksem gevoelig uit te breiden. Dat was nodig. ’s Morgens vroeg staat deze parking vaak al helemaal vol waardoor treinreizigers aangewezen waren op de schaarse parkeerplaatsen in de omliggende straten. Tegelijkertijd kreunt de hele buurt onder een gebrek aan parking.

Dat wordt nu dus verholpen. Nog voor het einde van het jaar zullen er bijna 60 parkeerplaatsen bijkomen. Hopelijk zal dit er ook meer Hemiksemnaren er toe aan zetten de trein te nemen voor hun verplaatsingen naar bvb. Antwerpen, en niet steeds de auto. 

Daarvoor zijn echter nog andere werken aan het station noodzakelijk. Zo blijft sp.a vanuit het gemeentebestuur druk zetten op de NMBS om eindelijk ook de perrons aan te pakken en deze te verhogen. De NMBS wil hier tot nog toe jammer genoeg niet op in gaan.