In maart keurde de gemeenteraad de invoering van een zone 30 voor de ruime omgeving rond de Gemeenteplaats goed. Stelselmatig worden er nieuwe maatregelen genomen om de weggebruikers te sensibiliseren of te dwingen hun snelheid te minderen in ons dorpshart.

“Na de verplichte zone 30-borden is er nu ook een opvallende schildering op de rijweg zelf aangebracht aan alle startpunten van de zone 30. Zo wordt het voor chauffeurs met een (te) zware voet nog moeilijk om te beweren dat men niets afweet van een zone 30”, aldus een tevreden schepen voor openbare werken Kristien Vingerhoets. 

Binnenkort zullen er ook snelheidsmeters en bijhorende borden geïnstalleerd worden die aangeven of u al dan niet te snel rijdt.

Toch blijven sommige chauffeurs hardleers. In de loop van dit jaar werd er al een snelheidsdrempel gelegd in de Kerkstraat om een vermindering van de snelheid af te dwingen. Het gemeentebestuur bekijkt nu of er ook nog op andere plaatsen extra ingrepen nodig en mogelijk zijn.

Ten slotte zal de lokale politie in de toekomst ook flitscontroles uitvoeren in de zone 30. Zo belanden we bij de laatste optie na sensibilisering en preventie: repressie. “Hopelijk moeten er niet al te veel boetes uitgeschreven worden. Het gaat om de veiligheid van alle Hemiksemnaren, nietwaar?”, besluit Kristien Vingerhoets.