De grote wegenwerken in en rond Aalst bieden een uitgelezen kans om de afgebouwde spoorlijn 82 (Burst-Aalst) op te waarderen. De Oost-Vlaamse sp.a-parlementsleden Karin Temmerman (federaal) en Jan Roegiers (Vlaams) dringen er bij de bevoegde ministers op aan om de dienstverlening uit te breiden, zonder de kosten door te schuiven naar de gemeenten.  “De trein is immers het enige waardige alternatief voor werkende mensen, studenten en scholieren. Goed openbaar vervoer is een kerntaak van de federale en Vlaamse overheid.”

Begin augustus zijn de langverwachte wegenwerken gestart aan de Gentsesteenweg in Erpe-Mere. Die vormen een onderdeel van de grote infrastructuurwerken die de komende jaren zullen worden uitgevoerd in de regio Aalst. Ook het kruispunt Vijfhuizen wordt onder handen genomen, daarna volgt de ondertunneling van een deel van de ring rond Aalst. De gemeente Erpe-Mere is bevreesd voor een waar verkeersinfarct. Het gemeentebestuur had daarom op initiatief van sp.a-raadslid Anja Vanrobaeys aan minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille gevraagd om extra treinen in te leggen op de spoorlijn 82 (Burst-Aalst).

“De voorbije jaren heeft de NMBS de dienstverlening op de lijn drastisch ingeperkt, omwille van de onderbezetting van lijn 82 werden meerdere treinen afgeschaft. Met de werken wordt een nieuw momentum gecreëerd voor de promotie van de spoorlijn”, zegt Temmerman. “De wegenwerken in Aalst zullen een ware verkeerscongestie tot gevolg hebben. De trein is het enige waardige alternatief voor de werkende medemens, studenten en scholieren”.

De NMBS maakte vóór de start van de werken bekend dat het technisch mogelijk is om 11 extra treinen in te leggen op lijn 82. De spoorwegmaatschappij is bereid de dienstverlening uit te breiden gedurende de duur van de werken, maar dat kost 1,5 miljoen euro. Dat bedrag wil de spoorwegmaatschappij verhalen op de gemeente Erpe-Mere en de stad Aalst.

Onaanvaardbaar, vindt Temmerman. “De NMBS moet zelf haar kerntaken vervullen en goed openbaar vervoer aanbieden. De rekening daarvoor kan níet worden doorgeschoven naar de gemeenten”. Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers is het daar helemaal mee eens. “Bovendien”, zo stelt hij, “kan de opdrachtgever van de werken – het Agentschap Wegen en Verkeer – best een grotere financiële inspanning leveren”. Hij zal dan ook bevoegd minister Hilde Crevits deze vraag voorleggen. Temmerman heeft minister Labille gevraagd om bij de NMBS aan te dringen op een snelle oplossing.