Vanuit OCMW Gent wordt € 15.000 aan het Sociaal Steunfonds toegevoegd voor 2017, 2018 en 2019. Met het Sociaal Steunfonds ondersteunde Stad Gent al scholen voor een tussenkomst in schoolkosten van kinderen in moeilijke precaire leefomstandigheden. Het zijn die kosten die niet onder de normale reguliere kostenloosheid van het onderwijs vallen, maar toch nodig zijn om de schoolse participatie van die kinderen maximaal te garanderen. Fractievoorzitter voor sp.a bij OCMW Gent, Jurgen Bockstaele, zelf actief in het onderwijs, is  blij.

In de pers konden we laatst lezen dat de minimuminkomens toch niet worden opgetrokken naar de Europese ondergrens. “Nochtans beloofden de hogere overheden hiervan werk te maken,” gaat Jurgen misnoegd verder. “1 op de 5 kinderen leeft in onze stad  onder de armoedegrens, en dat is te veel!” In Gent doen stad en OCMW al  veel voor mensen; ook  voor kinderen in armoede. Zo kunnen meer kinderen dan voorheen deelnemen aan de activiteiten die niet onder de reguliere kostenloosheid van het onderwijs vallen maar toch nodig zijn om de schoolse participatie van die kinderen maximaal te garanderen. Jammer genoeg is het zo dat sommige kinderen, na vele aanmaningen, een deurwaarder aan huis krijgen. Dat zou niet mogen.

“Het sociaal steunfonds is een negental jaar geleden in het leven geroepen. Hiervoor werden middelen uit Vlaanderen vrijgemaakt voor flankerend onderwijsbeleid,” vult OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a) verder aan.

 Dit budget voor niet-stedelijke scholen is voor hen meer dan welkom. Stedelijke scholen kunnen retributies kwijtschelden. Maar in andere onderwijsnetten kon dat niet. Op die manier wordt deze ongelijkheid  weggewerkt.