N-VA-voorzitter Bart De Wever is opnieuw kwistig met halve waarheden en leugens in De Ochtend. Precies wat hij de vakbonden verwijt.

Hieronder zetten we zes van zijn uitspraken één voor één op een rij.

1. “De koopkracht stijgt volgens de Nationale Bank, met alle minnen en plussen erin”

Bart De Wever citeert het cijfer van de Nationale Bank van België dat stelt dat het beschikbaar inkomen in 2015 met 1.8% is gestegen, de sterkste stijging in 5 jaar. Dat klopt. Wat niet klopt, is dat alle minnen en plussen erin zitten. Eigenlijk zitten bijna enkel de plussen erin en nauwelijks minnen. De definitie van beschikbaar inkomen is immers inkomen na belastingen en sociale bijdragen. Dus de indexsprong en de verhoging van de belastingvrije som zitten erin, maar niet de factuurverhogingen, zoals de Turteltaks. Het gevolg is dat er statistisch macro-economisch een plus staat, maar in de realiteit miljoenen gezinnen en alleenstaanden met een min staan. 

2. “Onder Di Rupo is het begrotingstekort niet teruggedrongen”

Het begrotingstekort was -4.1% aan het begin en -3.1% aan het einde van de regering Di Rupo. Sindsdien is het tekort verder teruggedrongen met 0.3%. Bovendien kijken de Europese Commissie en de Nationale Bank intussen vooral naar de verbetering van het structureel saldo, dat rekening houdt met de economische groei. De redenering is dat het onzinnig is om de negatieve effecten van een economische crisis te versterken door extra te besparen. Zo boekte de regering-Di Rupo een structurele verbetering van 1.2% in twee jaar. Terwijl in de eerste twee jaar van de regering-Michel het structureel saldo met 0.5% zou verbeteren, en zelfs dat is onzeker.

3.  “Pensioenen: niemand gaat achteruit”

Dat is fout op heel veel manieren. Ten eerste, op vlak van macro cijfers: als de regering de stijging van de vergrijzingsfactuur halveert in de volgende twintig jaar, dan betekent dat om en bij de 10 miljard minder uitgaven aan pensioenen. Dat is misschien budgettair nodig, maar die besparing is niet mogelijk als de pensioen niet verminderen. Ten tweede, het opschuiven van de leeftijd van het vervroegd en van het wettelijk pensioen betekent een kost voor de vijftigers en zestigers. Of dat nu langer werken is of even vroeg stoppen met minder pensioen. Een significant deel van hen zal overigens niet in dezelfde job- en looncategorie kunnen blijven en dus minder verdienen in de laatste jaren van hun loopbaan. Tenslotte, de gepensioneerden krijgen alle minnen van deze regering en geen van de plussen. De indexsprong, de btw-en accijnsverhogingen of de verhogingen van de rusthuisprijzen treft precies die groep. Geen van de belastingverlagingen is voor hen.

4. “Mensen laten zich ophitsen door de vakbonden”

Bart De Wever wil doen geloven dat de mensen misnoegd zijn, omdat de vakbonden hen ophitsen. Zo werkt het al lang niet meer. Net zo min als mensen zich laten bang maken om voor Vlaams Belang of voor N-VA te stemmen. Mensen hebben hun mening over het beleid van deze regering. Die staat mooi samengevat in opiniepeilingen over koopkracht, veiligheid en de oneerlijke verdeling van de inspanningen. Op dit punt vertolkt de vakbond meer de mening van de mensen dan de regering. Als de regering dat fout vindt, moet ze de motivatie voor en pertinentie van haar beleid beter uitleggen.

5. “De PS en de FGTB zijn één en hetzelfde, dat heeft Labille nog eens bewezen”

Bart De Wever zou Bart De Wever niet zijn zonder een voorspelbare uithaal naar de PS. Volgens De Wever zit de PS achter de stakingen. Maar precies door in één adem te beweren dat er niet ‘historisch veel mensen op straat komen, omdat ten tijde van Di Rupo wel 80.000 mensen op straat kwamen’, haalt hij zijn argumentatie onderuit. De Wever voegt eraan toe dat de démarche van ex-minuister Labille in het BPost-verhaal bewijst dat de PS achter de stakingen zit. Los van het feit dat Labilles uitspraak onverantwoord was, bewijst die hoegenaamd niets over de vermeende band tussen de PS en de stakingen van het FGTB.

6.  “Besparen is niet leuk, maar er is geen alternatief”

Dat alternatief is er wel degelijk. Dat heeft sp.a de voorbije maanden ook voorgesteld in een eerlijk plan, dat vandaag bovendien meteen uitvoerbaar is. Alles over dat eerlijk plan leest u hier.