Minister Muyters publiceerde in oktober 2016 een zogenaamde factcheck op zijn website als reactie op mijn kritiek dat hij de aanwerving van laaggeschoolde jongeren fors duurder heeft gemaakt. Ik vind deze forse verhoging van de loonkost een kapitale vergissing. 

1. De langdurige werkloosheid bij jongeren is sinds 2008 verdubbeld. De meerderheid van de langdurige werkloze jongeren zijn laaggeschoold.

2. De aanwerving van deze jongeren fors duurder maken zal hun jobkansen niet vergroten.Uiteraard is het aanpakken van de langdurige werkloosheid geen kwestie van loonkost alleen. Je moet ook inzetten op opleiding, begeleiding en werkervaring. 

De loonkost verhogen zal zeker niet helpen.Uit zijn fact check blijkt dat hij duidelijk niet goed geluisterd heeft naar wat ik op Terzake heb gezegd. Wat ik overigens ook al maanden in het parlement aankaart en al meermaals heb geschreven.Het verbaast me niet dat minister Muyters angstvallig probeert de feiten te verdoezelen, maar het is niet echt netjes en een minister onwaardig dat te doen door dan maar onwaarheden te beginnen rond strooien. In bijlage kan je lezen hoe ik de puntjes op de i zet.