Het heeft een hele tijd geduurd, maar uiteindelijk ging dan toch de kogel door de kerk: Temse werd in 2015 Fair Trade gemeente. Met dank aan de trekkersgroep die ijverden voor het halen van de titel. 

Bij de lancering werd zelfs Afrikakenner Peter Verlinden naar Temse gehaald en verklaarde het gemeentebestuur: “Wie is er nu niet voor eerlijke handel?” Ondertussen wordt er op AC De Zaat FairTradekoffie  gedronken en engageerden diverse handelaars, horecazaken, verenigingen, landbouwers en scholen zich om fairtradeproducten te gebruiken of te verkopen.

sp.a Temse was dan ook vol blijde verwachting toen het  OCMW  een nieuwe gunning moest geven voor de volgende 5 jaar wat de aankoop van koffie en thee betreft, zowel voor de residenten in onze woonzorgcentra , de bezoekers van het dienstencentrum  als het personeel van het OCMW. Het gaat hierom een respectabel bedrag waarmee de boeren uit het Zuiden een duwtje in de rug kan gegeven worden. 

Ondanks het feit dat de firma MIKO de gunning in de wacht sleepte en wel degelijk een aanbod heeft van fairtrade koffie, werd er toch voor gekozen om niet voor het eerlijke handelsproduct te kiezen . Het gaat hier om een aanzienlijk bedrag: 12.500 euro per jaar. Enkel voor de aankoop van thee (voor 1000 euro)  werd voor Fair Trade gekozen.  sp.a Temse stemde, bij monde van Vast Bureaulid Magda De Meyer dan ook als enige partij tegen de keuze van de koffie .

OCMW - raadsleden Magda De Meyer en Pascal De Dycker vinden dit echt een jammere zaak en roepen het OCMW - bestuur alsnog op om de beslissing  te herzien, zodat Temse verder met trots de titel van Fair Trade Gemeente kan blijven dragen èn de boeren  in het Zuiden er beter van worden.