‘Met afschuw heb ik het noodlottig incident vernomen’ zegt sportschepen Resul Tapmaz. ‘Ik was in het buitenland vrijdag maar heb onmiddellijk contact genomen met de familie van het slachtoffer om mijn medeleven te betuigen. Het gaat om een jonge Afgaan die als vluchteling in het land verbleef. De verslagenheid is ook groot bij de redders en medewerkers op de Blaarmeersen, zij zijn net als de familie van het slachtoffer opgevangen en worden psychologisch begeleid.’

Aan de zwemvijver van de Blaarmeersen worden in het zomerseizoen tussen 11 en 7 uur ’s avonds ten minste 5 redders ingezet. Gezien de grote drukte omwille van het mooie weer waren op 26 augustus 6 redders aanwezig, conform het toezichtsplan. Het gaat om het eerste incident met een dramatische afloop ooit binnen de bewaakte zwemzone van de zwemvijver, die ruim 25 jaar bestaat.

‘We zullen de situatie vanzelfsprekend grondig evalueren en indien nodig bijkomende maatregelen nemen. Op dit moment is het te vroeg om conclusies te trekken. Het Parket van Oost-Vlaanderen heeft een onderzoek ingesteld naar de precieze omstandigheden van het incident, we moeten het onderzoek afwachten’, zegt schepen Tapmaz. ‘Ik wil mijn collega Annelies van harte danken om in mijn afwezigheid de leiding te nemen als plaatsvervangend sportschepen in de lastige uren en dagen na het incident’, besluit schepen Tapmaz.

Het Stadsbestuur heeft zaterdag haar deelneming persoonlijk overgemaakt aan de familie. De begrafenis vond plaats in intieme kring dinsdag 30 augustus, in aanwezigheid van schepen Annelies Storms en schepen Mathias Declercq als plaatsvervangend burgemeester.